Giới thiệu
Sứ mạng và mục tiêu phát triển  
Sơ lược lịch sử  
Chứng nhận kiểm định CLGD  
Cơ cấu tổ chức  
Công khai Trường Đại học  
Trang truyền thống  
Hoạt động đào tạo  
Nghiên cứu khoa học  
Hợp tác quốc tế  
Video clips  
   Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐH Nông Lâm - ĐHH (1967-2017)
  Trường ĐH Nông Lâm - ĐHH 50 năm hình thành và phát triển
        Các tổ chức
Đảng Bộ  
Hội đồng trường  
Ban giám hiệu  
Hội đồng Khoa học và Giáo dục  
Phòng chức năng  
Hội và Đoàn thể  
Các Khoa  
Viện và Trung Tâm  
        Đào tạo
Đào tạo ĐH theo tín chỉ  
Đào tạo ĐH theo niên chế  
Đào tạo Cao đẳng  
Đào tạo sau Đại học  
Đào tạo Hệ vừa học vừa làm
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Đại học và Cao đẳng
Danh sách SV tốt nghiệp  
        Khoa học & Công nghệ
Danh mục các NV KH&CN (2011-2016)  
Văn bản QL ĐT, DA cấp QG, cấp Bộ & cấp ĐHH  
Biểu mẫu QL NV KH&CN cấp QG  
Biểu mẫu QL ĐT KH&CN cấp Bộ  
Biểu mẫu QL ĐT KH&CN cấp ĐHH  
Quy trình QL và thực hiện ĐT các cấp  
Các Hiệp ước –Nghị định thư  
        Hợp tác quốc tế
Văn bản Hợp tác quốc tế  
Các dự án đã & đang thực hiện  
Danh mục các DA HTQT về KHCN  
        Lượt truy cập
 
IP của bạn: 54.198.210.67
 
        Liên kết website
 
Cơ cấu tổ chức » Các Khoa
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thị Trúc Mai * 08 suất học bổng ngắn hạn tại Đại học Kyoto, Nhật Bản * Nhiều cơ hội cho SV trường ĐHNL Huế sang học tập và làm việc tại Nhật Bản * Trường ĐHNL Huế có thêm 01 NGND và 02 NGƯT được Chủ tịch nước phong tặng nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 * Trường ĐHNL Huế đạt nhiều giải trong Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2017 
Khoa Chăn nuôi thú y
03.02.2010 10:13

THE FACULTY OF ANIMAL SCIENCE & VETERINARY MEDICINE

KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, TP Huế, Việt Nam

Điện thoại:+84(0)54.3525439+84(0)54.3525439; Fax +84(0)54.3524923

Email: cnty@huaf.edu.vn; Website: http://cnty.huaf.edu.vn

Khoa Chăn nuôi-thú y (CNTY) là một trong hai khoa đầu tiên kể từ khi thành lập trường Đại học Nông nghiệp II – Hà Bắc (theo quyết định số 124/CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 8 năm 1967), nay là trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế.

Khoa CNTY có nhiệm vụ đào tạo các bậc học cao đẳng, đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y cho khu vực miền Trung và cả nước.

I-CƠ CẤU TỔ CHỨC

TRƯỞNG KHOA: PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả

Phụ trách chung, kiêm công tác Nhân sự và Tài chính

Di động: 0913.411.708;  E-mail:nguyenxuanba@huaf.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG KHOA: PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn

Phụ trách Khoa học, Hợp tác Quốc tế và Đào tạo Sau đại học

Di động: 0914.620.009;  E-mail:nguyenhuuvan@huaf.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG KHOA: TS. Trần Quang Vui

Phụ trách Nội chính, Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Di động: 0914.426.333;  E-mail: tranquangvui@huaf.edu.vn

Tổng số cán bộ viên chức:  50

- Giảng viên cơ hữu:  33

- Giảng viên kiêm nhiệm: 07

- Nghiên cứu viên:  08

- Chuyên viên: 02

Học hàm, học vị:

- Giáo sư, Phó giáo sư:  19

- Tiến sĩ:  08

- Thạc sĩ:   15

- Kỹ sư:   08

- Đang làm nghiên cứu sinh:  04

- Đang học cao học:   02

Khoa Chăn nuôi Thú y có 08 đơn vị trực thuộc (tháng 3/2015) gồm:

1. Bộ môn Sinh lý giải phẫu

Trưởng bộ môn: - TS. Trần Thị Thu Hồng

                         - PGS.TS. Đàm Văn Tiện

                         - PGS.TS. Trần Sáng Tạo

                         - PGS.TS. Hoàng Mạnh Quân (kiêm nhiệm)

                         - TS. Dương Thanh Hải

                         - ThS. Nguyễn Hải Quân (NCS)

                         - KS. PhanThị Hằng (nghiên cứu viên)

2. Bộ môn Hóa sinh - Dinh dưỡng

Trưởng bộ môn: - PGS.TS. Dư Thanh Hằng

                         - GS.TS. Lê Đức Ngoan

                         - PGS.TS. Lê Văn An (kiêm nhiệm)

                         - PGS.TS. Hồ Trung Thông

                         - TS. Đinh Văn Dũng

                         - KS. Thân Thị Thanh Trà

                         - ThS. Thượng Thị Thanh Lễ (Thư ký khoa)

3. Bộ môn Di truyền giống

Trưởng bộ môn: - PGS.TS. Nguyễn Minh Hoàn

- TS. Phạm Khánh Từ

                        - PGS.TS. Lê Đình Phùng

                        - ThS. Lê Thị Lan Phương (NCS)

                        - ThS. Lê Nữ Anh Thư

                        - ThS. Dương Thị Hương (nghiên cứu viên)

4. Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa

Trưởng bộ môn:      - PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả

                              - PGS.TS. Nguyễn Đức Hưng

                              - PGS.TS. Nguyễn Tiến Vỡn

                              - PGS.TS. Nguyễn Quang Linh (kiêm nhiệm)

                              - PGS.TS. Phùng Thăng Long (kiêm nhiệm)

                              - PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn

                              - KS. Trần Thanh Hải

                              - KS. Văn Ngọc Phong

                              - KS. Nguyễn Thị Mùi (Nghiên cứu viên)

                              - KS Lê Thị Thị Hằng (Thư ký khoa)

5. Bộ môn Ký sinh - Truyền nhiễm

Trưởng bộ môn:            - TS. Nguyễn Xuân Hòa

                                    - PGS.TS. Phạm Hồng Sơn (kiêm nhiệm)

                                    - TS. Lê Văn Phước (kiêm nhiệm)

                                    - TS. Trần Quang Vui

                                    - ThS. Bùi Thị Hiền

                                    - ThS. Nguyễn Thị Nga (NCS)

                                    - ThS. Lê Xuân Ánh (nghiên cứu viên)

                                    - BSTY. Nguyễn Thị Thùy

6. Bộ môn Thú y học Lâm sàng

   Trưởng bộ môn:         - ThS. Phan Vũ Hải

                                    - PGS.TS. Đinh Thị Bích Lân (kiêm nhiệm)

                                    - TS. Vũ Văn Hải

                                    - ThS. Nguyễn Văn Chào (NCS)

                                    - ThS. Phạm Hoàng Sơn Hưng (nghiên cứu viên)

                                    - BSTY. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

                                    - BSTY. Hồ Thị Dung (học viên cao học)

                                    - BSTY. Nguyễn Đình Thùy Khương

 7. Phòng thí nghiệm Trung tâm

    Trưởng phòng:          - PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn

                                    - TS. Hồ Lê Quỳnh Châu

                                    - ThS. Võ Thị Minh Tâm

8. Bệnh xá thú y

   Trưởng bệnh xá:        - TS. Vũ Văn Hải

                                    - ThS. Hoàng Chung (nghiên cứu viên)

                                    - ThS. Bùi Thị Hiền

                                    - BSTY. Nguyễn Thị Quỳnh Anh (học viên cao học)

 II-CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG (1 chuyên ngành)

- Chăn nuôi Thú y (hệ 3 năm, cấp bằng Kỹ sư thực hành)

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (2 chuyên ngành)

- Chăn nuôi (hệ 4 năm, cấp bằng Kỹ sư)

- Thú y (hệ 5 năm, cấp bằng Bác sĩ Thú y)

 ĐÀO TẠO THẠC SĨ (2 chuyên ngành)

- Chăn nuôi (hệ 2 năm, cấp bằng Thạc sĩ chuyên ngành Chăn nuôi)

- Thú y (hệ 2 năm, cấp bằng Thạc sĩ chuyên ngành Thú y)

 ĐÀO TẠO TIẾN SĨ (1 chuyên ngành)

- Chăn nuôi (hệ 3 năm, cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Chăn nuôi)   

III-NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

 Khoa Chăn nuôi Thú y đã đang và sẽ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở tất cả các lĩnh vực chuyên ngành như giống, dinh dưỡng và thức ăn, kỹ thuật nuôi dưỡng và quản lý, hệ thống chăn nuôi và các mô hình chăn nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu; công tác thú y…

IV-HỢP TÁC QUỐC TẾ

Khoa chăn nuôi có thế mạnh truyền thống về lĩnh vực hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Sau đây là các đối tác chính:

•      Các trường Đại học và Viện nghiên cứu

–     Đại học Khoa học Nông nghiệp (Thụy điển)

–     Đại học Wageningen và Đại học Utrech (Hà Lan)

–     Đại học Tasmania (Úc)

–     Đại học Okayama, ĐH Obihiro, ĐH Kyoto, ĐH Tokyo (Nhật Bản)

–     Đại học Quảng Châu (Trung Quốc)

–     Đại học Tennessee (Mỹ)

–     Đại học Nông nghiệp Hoàng gia (Cam-pu-chia)

–     Đại học Quốc gia (Lào)

•      Các tổ chức quốc tế

–     Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Thụy điển/Cơ quan hợp tác với các nước đang phát triển (Sida/SAREC)

–     Trung tâm nghiên cứu phát triển nông nghiệp quốc tế (ACIAR, Úc)

–     Cơ quan Hơp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA, Nhật)

–     Tổ chức trao đổi nguồn quốc tế (REI, Mỹ)

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
        Tìm kiếm
 
 
        TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
   
        Phần mềm Quản lý giáo dục (UIIS)
 
 
        Liên kết nhanh
   
        Bài viết được quan tâm
 
Thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ sinh viên ở nội, ngoại trú gặp khó khăn sau bão lụt
Nhiều cơ hội cho SV trường ĐHNL Huế sang học tập và làm việc tại Nhật Bản
Công ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát tuyển dụng Kỹ sư – Phát triển thị trường
Trường ĐHNL Huế có thêm 01 NGND và 02 NGƯT được Chủ tịch nước phong tặng nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Công ty CP Agripan thông báo tuyển dụng
Thông báo thu học phí chính quy đợt 3 học kỳ I năm học 2017-2018
NGND.GS.TSKH Nguyễn Lân Dũng: “Hãy bắt đầu bằng sự quyết tâm!”
 
        Thư viện ảnh
 
Khoa học Công nghệ
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường ĐHNL khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường ĐHNL khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
Khoa học Công nghệ
Ngày hội việc làm năm 2015
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường ĐHNL khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
 
        Liên kết Website
 

 

 

 

 
        Liên kết website
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files
Bản quyền thuộc Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.
Địa chỉ 102 Phùng Hưng - Huế. Điện thoại: 0234.3522535 và 0234.3525049. Fax: 084.234.3524923. Email: admin@huaf.edu.vn
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.