Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Thông báo về việc tạm dừng phát bằng Đại học, Cao đẳng
02.05.2018

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc sáp nhập 2 phòng Đào tạo đại học và Phòng Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Nông Lâm Huế thông báo về việc tạm dừng phát bằng ĐH, CĐ từ ngày 02/05 đến ngày 11/05/2018 để phục vụ công tác sáp nhập và bàn giao công việc.
Trân trọng thông báo!


URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3636

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn