Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Mẫu phiếu và Hướng dẫn đăng ký tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 và mẫu ĐKXT bằng học bạ vào trường ĐHNL Huế
12.04.2018

Trường ĐHNL Huế hướng dẫn cách điền mẫu phiếu đăng ký tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 và mẫu phiếu đăng ký xét tuyển học bạ như sau:

Mau phieu dkxt
Phieu dkxt2
HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO PHIẾU ĐIỀU CHỈNH
NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP
  1. Thông tin điều chỉnh ĐKXT được khai trên 02 phiếu (Phiếu số 1 Nơi tiếp nhận lưu, Phiếu số 2 Thí sinh lưu).
  2. Phần THÔNG TIN CÁ NHÂN: Cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp.
  3. Mục "Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên": Nếu thí sinh có sửa “Khu vực ưu tiên tuyển sinh“ hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" thì đánh dấu X vào ô tương ứng (trong mục "Khu vực ưu tiên tuyển sinh" điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của thí sinh được hưởng; trong mục "Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng. Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống).
  4. Bảng "Nội dung các nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển sau điều chỉnh":
         Bước1: Thí sinh ghi đầy đủ thông tin về NV đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng mới từ cột (1) đến cột (5);
         Bước 2: So sánh bảng mới với bảng cũ (đã đăng ký khi làm thủ tục dự thi) để ghi "Nội dung thay đổi " vào cột (6) như sau:
             - Nếu không thay đổi thứ tự  NV ưu tiên và các nội dung đã đăng ký thì thí sinh ghi số 0 tại cột (6) cùng hàng;
            - Nếu chỉ thay đổi thứ tự  NV ưu tiên và giữ nguyên các nội dung khác đã đăng ký thì thí sinh ghi số thứ tự NV ưu tiên cũ tại cột (6) cùng hàng;
            - Những thay đổi khác thì ghi tại cột 6 cùng hàng.
  Ví dụ:
          Bảng danh sách nguyện vọng cũ đã đăng ký khi làm thủ tục dự thi (bảng cũ) 
 
Thứ tự
NV ưu tiên
Mã trường
(chữ in hoa)
Mã ngành/
Nhóm ngành
Tên ngành/Nhóm ngành Mã tổ hợp môn xét tuyển
1 BVH 7480201 Công nghệ thông tin A00
2 QHI 7480201 Công nghệ thông tin A00
3 BKA 7480201 Công nghệ thông tin A00
4 VHD 7480201 Công nghệ thông tin A00
……        
 
           Bảng nội dung điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (bảng mới)
Thứ tự NV
ưu tiên
(1)
Mã trường
(chữ in hoa)
(2)
Mã ngành/
Nhóm ngành
(3)
Tên ngành/Nhóm ngành
(4)
Mã tổ hợp môn xét tuyển
(5)
Nội dung thay đổi
(6)
1 QHI 7480201 Công nghệ thông tin A00 2
2 BKA 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A01
3 KHA 7340101 Quản trị kinh doanh D01
4 VHD 7480201 Công nghệ thông tin A00 0
……          
 
Trong ví dụ trên:
  • Nguyện vọng 1 của bảng mới trùng với nguyện vọng 2 của bảng cũ: Điền số 2 (số thứ tự NV ưu tiên cũ) vào cột 6, hàng 1;
  • Nguyện vọng 2 của bảng mới thay đổi so với bảng cũ: Điền vào cột 6, hàng 2;
  • Nguyện vọng 4 của bảng mới không thay đổi so với bảng cũ: Điền số 0 vào cột 6, hàng 4.
MẪU PHIẾU VÀ HƯỚNG DẪN ĐKXT BẰNG HỌC BẠ THPT VÀO TRƯỜNG
 

Phieu ĐKXT theo hoc ba 1


URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3623

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn