Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Trường ĐHNL Huế: Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018
22.03.2018

Trường ĐHNL Huế thông báo Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 như sau:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu theo thi THPT

Chỉ tiêu theo học bạ

 TRƯỜNG ĐẠI HỌCNÔNG LÂM (DHL)

 

1907

413

 

I. Nhóm ngành Lâm nghiệp và quản lý môi trường rừng

175

75

1

Lâm học

7620201

1. Toán, Sinh, Hóa

B00

70

30

2. Văn, Sinh, Địa

C13

3. Toán, Sinh, Anh

D08

4. Toán, Lí, Sinh 

A02

2

Lâm nghiệp đô thị

7620202

1. Toán, Sinh, Hóa

B00

35

15

2. Văn, Sinh, Địa

C13

3. Toán, Sinh, Anh

D08

4. Toán, Lí, Sinh 

A02

3

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

1. Toán, Sinh, Hóa

B00

70

30

2. Văn, Sinh, Địa

C13

3. Toán, Sinh, Anh

D08

4. Toán, Lí, Sinh 

A02

 

II. Nhóm ngành Thủy sản 

260

90

4

Nuôi trồng thủy sản

7620301

1. Toán, Sinh, Hóa

B00

200

50

2. Toán, Sinh, GDCD 

B04

3. Toán, Lí, Hóa

A00

4. Văn, Sinh, Địa

C13

5

Quản lý thủy sản

7620305

1. Toán, Sinh, Hóa

B00

30

20

2. Toán, Sinh, GDCD 

B04

3. Toán, Lí, Hóa

A00

4. Văn, Sinh, Địa

C13

6

Bệnh học thủy sản

7620302

1. Toán, Sinh, Hóa

B00

30

20

2. Toán, Sinh, GDCD 

B04

3. Toán, Lí, Hóa

A00

4. Văn, Sinh, Địa

C13

 

III. Nhóm ngành Trồng trọt và Nông nghiệp công nghệ cao 

250

130

7

Khoa học cây trồng

7620110

1. Toán, Sinh, Hóa

B00

100

40

2. Toán, Sinh, GDCD 

B04

3. Toán, Sinh, Địa

B02

4. Toán, Lí, Hóa

A00

8

Bảo vệ thực vật

7620112

1. Toán, Sinh, Hóa

B00

70

30

2. Toán, Sinh, GDCD 

B04

3. Toán, Sinh, Địa

B02

4. Toán, Lí, Hóa

A00

9

Nông học

7620109

1. Toán, Sinh, Hóa

B00

40

20

2. Toán, Sinh, GDCD 

B04

3. Toán, Sinh, Địa

B02

4. Toán, Lí, Hóa

A00

10

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

7620113

1. Toán, Sinh, Hóa

B00

25

25

2. Toán, Sinh, GDCD 

B04

3. Toán, Sinh, Địa

B02

4. Toán, Lí, Hóa

A00

11

Khoa học đất

7620103

1. Toán, Sinh, Hóa

B00

15

15

2. Toán, Sinh, GDCD 

B04

3. Toán, Sinh, Địa

B02

4. Toán, Lí, Hóa

A00

 

IV. Các ngành khác 

1122

118

12

Chăn nuôi(Song ngành Chăn nuôi – Thú y)

7620105

1. Toán, Sinh, Hóa

B00

200

 

2. Toán, Sinh, Địa

B02

3. Toán, Sinh, Anh 

D08

4. Toán, Lí, Hóa

A00

13

Thú y

7640101

1. Toán, Sinh, Hóa

B00

200

 

2. Toán, Sinh, Địa

B02

3. Toán, Sinh, Anh 

D08

4. Toán, Lí, Hóa

A00

14

Công nghệ thực phẩm

7540101

1. Toán, Sinh, Hóa

B00

150

 

2. Toán, Lí, Hóa

A00

3. Toán, Hóa, Anh

D07

4. Văn, Toán, Hóa 

C02

15

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

7580210

1. Toán, Lí, Hóa

A00

66

14

2. Toán, Lí, Anh

A01

3. Văn, Toán, Lí 

C01

4. Toán, Lí, Sinh 

A02

16

Công nghệ sau thu hoạch

7540104

1. Toán, Sinh, Hóa

B00

56

14

2. Toán, Lí, Hóa

A00

3. Toán, Sinh, Anh

D08

4. Toán, Hóa, Anh

D07

17

Kỹ thuật cơ – điện tử

7520114

1. Toán, Lí, Hóa

A00

60

 

2. Toán, Lí, Anh

A01

3. Toán, Lí, Sinh 

A02

4. Toán, Lí, Văn 

C01

18

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201

1. Toán, Lí, Hóa

A00

80

 

2. Toán, Lí, Anh

A01

3. Toán, Lí, Sinh 

A02

4. Văn, Toán, Lí 

C01

19

Công nghệ chế biến lâm sản

7549001

1. Toán, Lí, Hóa

A00

35

15

2. Toán, Lí, Sinh

A02

3. Toán, Sinh, Hóa

B00

4. Toán, Hóa, Anh

D07

20

Quản lý đất đai

7850103

1. Toán, Lí, Hóa

A00

100

50

2. Toán, Văn, Anh

D01

3. Văn, Địa lí, Toán

C04

4. Văn, Lịch sử, Địa lí

C00

21

Khuyến nông(Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn)

7620102

1. Toán, Sinh, Hóa

B00

40

10

2. Văn, Địa lí, Toán

C04

3. Văn, Lịch sử, Địa lí

C00

4. Văn, Địa lí, Anh

D15

22

Phát triển nông thôn

7620116

1. Văn, Lịch sử, Địa lí

C00

150

 

2. Toán, Văn, Anh

D01

3. Văn, Địa lí, Toán 

C04

4. Văn, Địa lí, Anh

D15

23

Bất động sản

7340116

1. Toán, Lý , Hóa
2. Văn, Toán, Anh
3. Văn, Toán, Địa
4. Văn, Lịch sử, Địa lý

A00
D01
C04
C00

35

15

24

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

7540106

1. Toán, Sinh, Hóa
2. Toán, Lí, Hóa
3. Toán, Văn, Anh
4.Toán, Lí, Anh

B00; A00; D01; A01

50

 URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3606

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn