Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Diễn đàn “ Sinh kế, điều kiện sống và sức khỏe của người dân Việt Nam – Tổng hợp kinh nghiệm trong 15 năm nghiên cứu của Khoa sau đại học về Nghiên cứu môi trường toàn cầu, Đại học Kyoto – Nhật Bản”
21.03.2018

Ngày 17 tháng 03 năm 2018, tại Đại học Kyoto (Nhật Bản) đã diễn ra Diễn đàn “Sinh kế, điều kiện sống và sức khỏe của người dân Việt Nam – Tổng hợp kinh nghiệm trong 15 năm nghiên cứu của Khoa sau đại học về Nghiên cứu môi trường toàn cầu, Đại học Kyoto”. Tham dự Diễn đàn có nhiều người dân Nhật Bản và nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học của Việt Nam có nhiều hợp tác với Khoa sau đại học về Nghiên cứu môi trường toàn cầu trong thời gian vừa qua. PGS.TS. Lê Văn An (Hiệu trưởng) dẫn đầu đoàn công tác của Trường Đại học Nông Lâm Huế tham dự diễn đàn. Trong 12 năm qua (Từ năm 2006 đến nay), trường ta đã có sự hợp tác rất chặt chẽ và hiệu quả với Khoa sau đại học về Nghiên cứu môi trường toàn cầu, Đại học Kyoto về các lĩnh vực trao đổi sinh viên, nghiên cứu và đào tạo.

Tại Diễn đàn, các Giáo sư và nhà nghiên cứu của Khoa sau đại học về Nghiên cứu môi trường toàn cầu, Đại học Kyoto đã trình bày các kết quả nghiên cứu: (1) Tổng hợp nghiên cứu và phát triển giáo dục đào tạo của Khoa sau đại học về Nghiên cứu môi trường toàn cầu, Đại học Kyoto tại Việt Nam; (2) Tiềm năng và thách thức đối với sự phát triển bền vững từ việc thay đổi sinh kế ở vùng núi và ven biển miền trung Việt Nam; (3) Phát triển các cộng đồng đô thị và nông thôn Việt Nam trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế nhanh, (4) Sự thay đổi vệ sinh môi trường đến sức khỏe người dân dưới tác động của đô thị hóa. Sau phần báo cáo kết quả nghiên cứu là phần thảo luận và đặt câu hỏi của người dân Nhật Bản liên quan đến các vấn đề sinh kế, điều kiện sống và sức khỏe của người dân Việt Nam đến các nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học của nước ta.

Bên cạnh việc tham gia Diễn đàn tại Đại học Kyoto, ngày 18 tháng 3 năm 2018, đoàn công tác của trường ta cũng có buổi làm việc với trường Trung học phổ thông Gakuen tại thành phố Kyoto về việc trao đổi sinh viên và gặp gỡ giảng viên, cán bộ của nhà trường đang học tập tại Đại học Kyoto.
PGS.TS. Lê Văn An phát biểu tại Diễn đàn

 

GS. Shigeo Fujii phát biểu khai mạc Diễn đàn

 
Gặp gỡ với cán bộ, giảng viên nhà trường đang học tập tại ĐH Kyoto

 

 

 
  

 URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3603

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn