Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Hồ sơ mời tham dự và tài trợ chương trình Ngày hội việc làm trường Đại học Nông Lâm Huế năm 2018
09.03.2018

Trường Đại học Nông Lâm Huế xin trân trọng thông báo Hồ sơ mời tham dự và tài trợ chương trình Ngày hội việc làm trường Đại học Nông Lâm Huế năm 2018 cụ thể như sau:
STT Thông tin Trang
1 Thư ngỏ gửi nhà tuyển dụng 03
2 Giới thiệu sơ lược về trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế 04
3 Kế hoạch tổ chức chương trình Ngày hội việc làm thường niên của trường 05
4 Cổng thông tin điện tử về chương trình NHVL của trường 06
5 Ban chỉ đạo chương trình NHVL2018 07
6 Kế hoạch tổ chức chương trình NHVL2018 08
7 Những hoạt động trọng điểm chương trình NHVL2018(dự kiến) 09
8 Một số hình ảnh hoạt động của chương trình qua các năm 10
9 Tổng kết sơ bộ kết quả sau những lần tổ chức NHVL của trường 12
10 Chính sách ưu đãi của BTC với các nhà tài trợ 13
11 Biểu mẫu đăng ký tham gia 14
12 Biểu mẫu đăng ký tài trợ 15
13 Hướng dẫn đăng ký tham gia 16
14 Nguồn nhân lực lao động của trường năm 2018 (số lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2018) 17

Chi tiết vui lòng xem tại: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/HS-NHVL2018-TB-DHNL-CTSV-637


URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3585

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn