Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Ngành mới tuyển sinh 2018: Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
09.03.2018

Ngày 08/03/18 vừa qua, Giám đốc Đại học Huế đã ký quyết định cho phép trường Đại học Nông Lâm mở ngành đào tạo Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (Mã số: 7540106) trình độ Đại học với chỉ tiêu tuyển sinh là 50. Khối thi B00; A00; D01; A01

Với việc mở thêm ngành mới Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, trường ĐHNL Huế đã nâng tổng số ngành TS 2018 của nhà trường lên 24 ngành.

Xem chi tiết Quyết định mở ngành mới tại:http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/208-QD-DHH-638

Thông tin tuyển sinh năm 2018 của ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm đang được cập nhật.
URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3584

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn