Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Trường ĐHNL Huế: Kết quả thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017
09.02.2018

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-ĐHH ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức trong Đại học Huế;

Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-ĐHNL ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức và Hợp đồng lao động;

Căn cứ kết quả thi tuyển của các ứng viên;

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế chỉ tiêu năm 2017 thông báo kết quả thi tuyển viên chức của các ứng viên dự tuyển như sau (file đính kèm).

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Tổ Tổ chức, phòng Tổ chức- Hành chính, trường Đại học Nông Lâm, 102 Phùng Hưng, Huế.

Điện thoại: 0234.3538482 hoặc truy cập trang Website http://www.huaf.edu.vnURL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3569

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn