Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2018
27.12.2017

Trường Đại học Nông Lâm thông báo tuyển sinh cao học lần 1 năm 2018 như sau:

Các chuyên ngành tuyển sinh và môn dự thi:
 
 
TT Chuyên ngành Các môn thi tuyển
Cơ sở ngành Chủ chốt Ngoại ngữ
1 Khoa học cây trồng Toán thống kê sinh học Sinh lý cây trồng Theo đăng ký
2 Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật đại cương Theo đăng ký
3 Chăn nuôi Sinh lý gia súc Theo đăng ký
4 Thú y Sinh lý gia súc Theo đăng ký
5 Công nghệ thực phẩm Hóa sinh thực phẩm Theo đăng ký
6 Lâm học Sinh thái và lâm sinh Theo đăng ký
7 Nuôi trồng thủy sản Sinh lý động vật thủy sản và sinh thái thủy sinh Theo đăng ký
8 Phát triển nông thôn Phương pháp nghiên cứu nông thôn Hệ thống nông nghiệp Theo đăng ký
9 Quản lý đất đai Trắc địa Quy hoạch sử dụng đất Theo đăng ký
10 Kỹ thuật cơ khí Toán cao cấp II Sức bền vật liệu Theo đăng ký

Thời gian và địa điểm:

1. Địa điểm phát, thu nhận hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2018.

- Địa điểm phát hồ sơ: Phòng đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Dào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế và ký nhận vào sổ đăng ký dự thi.

2. Thời gian đăng ký ôn tập: Từ ngày ra thông báo (nếu thí sinh có nhu cầu thì đăng ký tại Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế); Dự kiến thời gian ôn tấp bắt đầu từ ngày 02 tháng 03 năm 2018.

3. Thời gian dự kiến học và thi bổ sung kiến thức: thí sinh đăng ký tại phòng (Theo mẫu) từ ngày 10/01/2018 đến ngày 31/01/2018; tổ chức học từ ngày 01/02/2018 đến ngày 22/02/2018.URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3532

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn