Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2017-2018
06.12.2017

Thực hiện kế hoạch năm học, nhà trường tổ chức đăng ký học phần của học kỳ 2, năm học 2017-2018 với một số nội dung chính như sau:

1. Sinh viên đọc kỹ định hướng học tập dành cho lớp mình (tìm đúng bậc học và khóa học sau đó tìm sheet dành cho ngành, lớp mình ở các files excel đính kèm). Yêu cầu sinh viên đăng ký theo định hướng này để thuận lợi cho việc thực hành, thực tập; học các học phần thực tập nghề nghiệp ngoài trường (tiếp cận nghề, thao tác và thực tế nghề) và các học phần giáo dục thể chất, ngoại ngữ... và giúp sinh viên giảm bớt số buổi phải lên lớp trong tuần.

2. Thời gian đăng ký HP: Từ 08 đến 17/12/2017

3. Phương pháp đăng ký: trực tuyến qua phần mềm quản lý giáo dục

- Riêng sinh viên khóa 51 (cả ĐH và CĐ), sinh viên liên thông, không phải đăng ký mà phòng ĐTĐH sẽ đăng ký , SV chỉ đăng nhập hệ thống và kiểm tra lịch học.

- Đối với SV cuối khóa đủ điều điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp: Đăng ký học phần "Khóa luận tốt nghiệp"

- Đối với SV cuối khóa không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp: Đăng ký "Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp" và 2 HP thay thế.

4. Điều chỉnh và hủy HP đã đăng ký: Từ 18 đến 21/12/2017.

5. Nộp bản đăng ký học phần bằng giấy: Ngoài việc đăng ký trực tuyến, đề nghị BCS các lớp thu lại phiếu đăng ký học phần bằng giấy của từng sinh viên (in ra từ Định hướng đăng ký), gửi cho Cố vấn học tập xác nhận và nộp lại cho Phòng ĐTĐH theo lớp. Thời gian nộp phiếu đăng ký: 05/01/2018 đến 15/01/2018.

6. Theo thông báo của phòng Kế hoạch tài chính, SV nào chưa nộp học phí của các kỳ trước sẽ không đăng ký được HP đợt này.

Trước khi đăng ký, đề nghị sinh viên đọc kỹ phần thông báo và hướng dẫn đăng ký để thực hiện đúng.

Xem nội dung chi tiết thông báo tại link: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/209-TB-DHNL-DTDH-580

Xem định hướng học tập tại link: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/DHHT-581

Xem hướng dẫn đăng ký kế hoạch học tập, đăng ký lớp học phần trên phần mềm Quản lý giáo dục tại link: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/HDDKKHHT-277 

 
URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3519

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn