Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Thông báo về việc thu học phí chính quy đợt 2 học kỳ I năm học 2017-2018
19.10.2017

Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm thông báo đến toàn thể sinh viên hệ đào tạo chính quy và cao đẳng từ khoá 50 trở về trước nộp học phí đợt 2 kỳ I năm học 2017-2018 như sau:

1. Sinh viên chính quy nộp học phí bằng tiền mặt tại phòng Kế hoạch – Tài chính (tầng 2 dãy nhà Hành chính) từ ngày 23/10/2017 đến hết ngày 26/10/2017

            Buổi sáng thu từ 7h30 đến 10h30, buổi chiều thu từ 13h30 đến 16h30.

2. Mức thu học phí của các nhóm ngành Cao đẳng, Đại học chính quy:

Mức học phí

Khoá 47,48 ,49 ,50

Từ Khoá 46 trở về trước

 

 

 

Đại học:280.000 đồng/TC

Cao đẳng: 224.000 đồng/TC

- Công nghệ thực phẩm,

- Công nghệ sau thu hoạch,

- Công thôn,

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí,

- Công nghệ chế biến lâm sản,

- Kỹ thuật cơ - điện tử,

- Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

- Quản lý đất

- Thú y

- Khoa học đất.

- Công nghệ thực phẩm,

- Bảo quản chế biến NSTP,

- Công nghiệp và CT nông thôn,

- Cơ khí bảo quản chế biến nông sản,

- Chế biến lâm sản.

- Công nghệ sau thu hoạch,

- Công thôn,

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí,

- Công nghệ chế biến lâm sản,

- Kỹ thuật cơ - điện tử,

- Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

- Quản lý đất

- Thú y

- Khoa học đất.

Đại học: 240.000 đồng/TC

Cao đẳng: 192.000 đồng/TC

 

Các ngành còn lại

3. Mức học phí của các nhóm ngành liên thông chính quy (hệ khác):

Mức học phí

Khóa 50

370.000 đồng/ TC

 

Nuôi trồng thủy sản

Chăn nuôi thú y

Khoa học cây trồng

308.000 đồng/TC

Lâm nghiệp

384.000 đồng/TC

Quản lí đất đai

421.000 đồng/TC

Công thôn

Lưu ý:

- Yêu cầu sinh viên mang thẻ sinh viên khi đi nộp học phí. Sinh viên không đóng học phí theo quy định sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần kỳ 1/2017-2018 và bị xử lý theo quyết định số 717/QĐ-ĐHNL ngày 27 tháng 8 năm 2015.

- Những sinh viên thiếu học phí kỳ II năm học 2016 – 2017 sẽ thu nợ bổ sung vào kỳ này.


URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3493

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn