Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học, hệ chính quy năm 2017
11.10.2017

Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học hệ chính quy ngày 23-24/9/2017, đào tạo tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế như sau:

- Ngành Công thôn: 20,0;

- Ngành Chăn nuôi: 19,0;

- Ngành Khoa học cây trồng: 23,0;

- Ngành Lâm nghiệp: 19,0;

- Ngành Quản lý đất đai: 17,0.

Điểm trúng tuyển áp dụng đối với thí sinh khu vực 3, không ưu tiên. Điểm ưu tiên giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm, giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm. Kết quả trúng tuyển của 03 môn thi không nhân hệ số.

Kết quả có 116 thí sinh trúng tuyển (Xem danh sách đính kèm tại ĐÂY)
URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3484

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn