Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Thông báo học bổng Viethope cho sinh viên K51
26.09.2017

Chương trình học bổng Đại học USP của VietHope nhằm mục đích hỗ trợ các bạn sinh viên giỏi đã trúng tuyển vào Đại học, gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính để trang trải các khoản chi phí cho năm đầu tiên của Đại học.

I.            Đối tượng xét cấp học bổng:

1.     Là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế.

2.     Có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn. Yêu cầu bắt buộc phải có giấy chứng nhận khó khăn, giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo, hoặc vùng sâu vùng xa…

3.     Thành tích học tập khá giỏi:

-  Điểm đỗ Đại học từ 19 điểm trở lên (không tính ưu tiên).

-  Điểm trung bình cuối năm lớp 12 từ 7.0 điểm trở lên.

4.     Có tinh thần vượt khó, ham muốn học tập, biết vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu tương lai, có ý thức phát triển cộng đồng.

II.        Giá trị, số lượng học bổng:

Trong năm học 2017-2018, VietHope tiếp tục tài trợ 20 suất học bổng cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Huế, với giá trị mỗi suất 300 USD cấp cho sinh viên năm nhất hệ Đại học chính quy.

III.     Hồ sơ đăng ký học bổng:

1.     Đơn xin học bổng Đại học theo mẫu VietHope có dán hình (theo mẫu đính kèm);

2.     Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc giấy chứng nhận của địa phương về gia cảnh khó khăn. (Đây là điều kiện bắt buộc nếu không có hồ sơ sẽ bị loại);

3.     Nếu có khai báo giải thưởng trong các năm trung học, sinh viên phải nộp bản sao giấy chứng nhận giải thưởng.

4.     Bản sao học bạ THPT, bản sao giấy báo nhập học Đại học.

5.     Thư giới thiệu của 1 thầy cô đã dạy ở bậc Trung học Phổ thông (không bắt buộc, nhưng nếu có sẽ được ưu tiên). Thư giới thiệu phải có thông tin liên lạc để tổ chức xác minh khi cần.

IV.       Thời hạn đăng ký:

-  Nhận mẫu đơn xin học bổng tại đội Học bổng Niềm tin hoặc tại phòng CTSV.Hồ sơ được bỏ trong bì hồ sơ, ngoài bì ghi rõ “Hồ sơ học bổng VIETHOPE” hạn cuối là 10h00 ngày 06/10/2017.

Mọi thông tin, thắc mắc có thể liên lạc với cô Nguyễn Thị Thùy An qua địa chỉ nguyenthithuyan@huaf.edu.vn hoặc qua số điện thoại: 01222505547 để biết thêm chi tiết.URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3472

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn