Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Thông báo về việc kiểm tra bài thi
21.08.2017

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD xin thông báo đến Sinh viên về thời gian và địa điểm tiếp nhận đơn Xin kiểm tra bài thi Học kỳ 3 (2016-2017) như sau:

Thời gian nhận đơn:                

- Từ ngày 21/08/2017 đến ngày 25/08/2017

- Vào sáng thứ 2, 4, 6 (8h00 – 11h00)

Địa điểm nhận và nộp đơn:     Bộ phận Khảo thí - Phòng KT & ĐBCLGD

Sau thời hạn trên Phòng KT&ĐBCLGD sẽ không nhận đơn.

Kết quả sẽ được thông báo trực tiếp đến sinh viên qua điện thoại hoặc email đã ghi ở trong đơn, dự kiến từ ngày 10-12/09/2017.URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3443

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn