Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Hội nghị liên tịch Công tác sinh viên – Đoàn thanh niên – Hội sinh viên năm học 2017 – 2018
21.08.2017

Ngày 16/08/2017, Phòng Công tác sinh viên cùng Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường Đại học Nông Lâm Huế đã tổ chức Hội nghị liên tịch năm học 2017-2018.

Đến tham dự hội nghị có: PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí Trưởng phó phòng CTSV, Ban thường vụ Đoàn trường, Ban thư ký Hội sinh viên.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp 3 bên trong công tác tổ chức, quản lý người học, đoàn viên, hội viên trong nhà trường.

Tại Hội nghị, đại diện Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên đã thông qua mục tiêu, kế hoạch hành động và khung chương trình hoạt động trọng điểm của ĐTN, HSV trong năm học.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Huỳnh Văn Chương  ghi nhận những đóng góp của các bên trong việc phối hợp tốt với nhà trường, các khoa chuyên môn, các phòng ban chức năng tổ chức các hoạt động. Trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được để thực hiện tốt hơn các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ nhằm mục tiêu hỗ trợ người học, đoàn viên, sinh viên và sự phát triển chung của nhà trường.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


 URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3442

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn