Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Kế hoạch tổ chức dạy và học Ngoại ngữ không chuyên dành cho SV năm học 2017-2018
21.08.2017

Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế ra thông báo số 625/KH-DHNN về kế hoạch tổ chức dạy và học Ngoại ngữ không chuyên dành cho SV năm học 2017-2018 như sau:

Đối với Sinh viên năm thứ hai (khóa TS ĐH 2016):

Đăng ký lớp học phần: từ ngày 24/8/2017;

Bắt đầu học kỳ 1 năm học 2017-2018: 04/9/2017;

Đối với Sinh viên năm thứ nhất khóa (TSĐH 2017), sinh viên năm thứ hai (khóa TSĐH 2015):

Vui lòng xem chi tiết tại Link: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/625-KH-DHNN-568
URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3441

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn