Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh đào tạo lien thông từ trình độ cao đẳng lên đại học và văn bằng hai hệ chính quy, năm 2017.
07.08.2017

Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh có đủ thời gian ôn tập trước khi thi, nay trường điều chỉnh ngày thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2017 như sau:

1. Thời gian thi: ngày 23 và 24/9/2017

2. Lịch thi:

Ngày thi

Buổi

Môn thi

Địa điểm

Liên thông

Văn bằng hai

8h00, 23/9/2017

Sáng

Thi sinh tập trung nghe phổ biến quy chế thi, nhận phòng thi

Nhà Đa chức năng

13h30, 23/9/2017

Chiều

Cơ bản

Toán cao cấp

Phòng thi

7h30, 24/9/2017

Sáng

Cơ sở ngành

Sinh học đại cương

Phòng thi

13h30, 24/9/2017

Chiều

Chuyên ngành

 

Phòng thi

Thí sinh xem danh sách dự thi tại website http://huaf.edu.vn và tại phòng Đào tạo đại học từ ngày 19/9/2017.

3. Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 15/9/2017.

4. Địa điểm thi: tại Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế, địa chỉ số 102 đường Phùng Hưng, phường Thuận Thành, thành phố HUế.

5. Đăng ký ôn tập: Thí sinh đăng ký ôn tập tại phòng Đào tại đại học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/9/2017. Lịch ôn tập dự kiến từ ngày 11 – 17/9/2017 tại trường Đại học Nông Lâm.
URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3438

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn