Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Lê Đức Thạo
28.07.2017

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế:

Nghiên cứu sinh: Lê Đức Thạo

Chuyên ngành: Chăn nuôi

Đề tài: “Nghiên cứu khả năng sản xuất của một số tổ hợp lợn lai giữa cái VCN-MS15 với đực ngoại ở Thừa Thiên Huế”.

Thời gian: 8h00 ngày 10 tháng 8 năm 2017.

Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế - số 4 Lê Lợi, Thành phố Huế.
URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3432

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn