Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Thông báo về việc kiểm tra bài thi
03.07.2017

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD xin thông báo đến Sinh viên về thời gian và địa điểm tiếp nhận đơn Xin kiểm tra bài thi Học kỳ 2 (2016-2017) như sau:

Thời gian nhận đơn:                 Từ ngày 05/07/2017 đến ngày 21/07/2017

                                                 Vào sáng thứ 2, 4, 6 (8h00 – 11h00)

Địa điểm nhận và nộp đơn:      Bộ phận Khảo thí- Phòng KT & ĐBCLGD

Sau thời hạn trên Phòng KT&ĐBCLGD sẽ không nhận đơn.

Kết quả sẽ được thông báo trực tiếp đến sinh viên qua điện thoại hoặc email đã ghi ở trong đơn, dự kiến từ ngày 8-10/08/2017.

Xem mẫu đơn xin kiểm tra bài thi tại ĐÂY
URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3417

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn