Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Trường ĐH Kasetsart (Thái Lan) cấp 31 suất học bổng sau đại học dành cho ứng viên thuộc cộng đồng ASEAN
06.06.2017

Chương trình học bổng của trường ĐH Kasetsart (Thái Lan) sẽ cấp 31 suất học bổng sau đại học tại trường, trong đó có 20 học bổng dành cho thạc sỹ và 11 suất học bổng dành cho tiến sỹ.

Ứng viên thuộc các nước ASEAN bao gồm: Brunei, Campuchia, Đông Timor, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Việt Nam có thể nạp đơn tham gia.

Thời hạn nạp đơn đến ngày 17 tháng 7 năm 2017.

Thông tin chi tiết người quan tâm vui lòng xem tại: http://www.grad.ku.ac.th/en/category/scholarships/

 URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3393

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn