Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2018
18.05.2017

Đại học Hué trân trọng thông báo đến quý đơn vị thông tin về các chương trình học bổng Endeavour (Endeavour Scholarships and Fellowships), một chươrtg trình học bổng danh giá của Chính phủ Úc, niên khóa 2018 như sau:

•  Các chương trình học bổng:

-             Học bổng Endeavour sau đại học: Thạc sĩ (02 năm) và Tiến sĩ (04 năm)

-             Học bổng Endeavour nghiên cứu ngắn hạn: từ 04-06 tháng

-             Học bổng Endeavour đào tạo nghề: từ 01- 2,5 năm

-             Học bổng Endeavour dành cho các nhà quản lý: từ 01-04 tháng

•  Hình thức nộp hồ sơ: Trực tuyến tại địa chi:

https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Pages/default.aspx

• Hạn cuối nộp hồ sơ:Ngày 30 tháng 6 năm 2017

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng có tại: https://intemationaleducation.gov.au/Endeavour hoặctài liệu đính kèm .URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3373

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn