Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Thu học phí chính quy đợt 5 (đợt cuối) học kỳ II năm học 2016-2017
04.05.2017

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội trong Đại học Huế năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021;
Căn cứ Quyết định số 767/QĐ-ĐHNL ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc Quy định mức thu học phí năm học 2016-2017;
Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm thông báo đến toàn thể sinh viên hệ đào tạo chính quy và cao đẳng từ khoá 50 trở về trước nộp học phí đợt 5 kỳ II năm học 2016-2017 như sau:

1. Sinh viên chính quy nộp học phí bằng tiền mặt tại phòng Kế hoạch – Tài chính (tầng 2 dãy nhà Hành chính) từ ngày 08/05/2017 đến hết ngày 12/05/2017

Buổi sáng thu từ 7h30 đến 10h30, buổi chiều thu từ 13h30 đến 16h30.

 

2. Mức thu học phí của các nhóm ngành Cao đẳng, Đại học chính quy:

Mức học phí

Khoá 46, 47, 48, 49, 50

Từ Khoá 45 trở về trước

 

   

  

   Đại học: 255.000 đồng/TC

   Cao đẳng: 204.000 đồng/TC

  - Công nghệ thực phẩm,

  - Công nghệ sau thu hoạch,

  - Công thôn,

  - Công nghệ kỹ thuật cơ khí,

  - Công nghệ chế biến lâm sản,

  - Kỹ thuật cơ - điện tử,

  - Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

  - Quản lý đất

  - Thú y

  - Khoa học đất.

  - Công nghệ thực phẩm,

  - Bảo quản chế biến NSTP,

  - Công nghiệp và CT nông thôn,

  - Cơ khí bảo quản chế biến nông sản,

  - Chế biến lâm sản.

   Đại học: 215.000 đồng/TC

   Cao đẳng: 172.000 đồng/TC

 

Các ngành còn lại

3. Mức học phí của các nhóm ngành liên thông chính quy (hệ khác):

Mức học phí

Khóa 49, 50

   335.000 đồng/ TC

 

  Nuôi trồng thủy sản

  Chăn nuôi thú y

  Khoa học cây trồng

   279.000 đồng/TC

  Lâm nghiệp

   349.000 đồng/TC

  Quản lí đất đai

   382.000 đồng/TC

  Công thôn

Lưu ý:

- Yêu cầu sinh viên mang thẻ sinh viên khi đi nộp học phí. Sinh viên không đóng học phí theo quy định sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần kỳ 2/2016-2017 và bị xử lý theo quyết định số 717/QĐ-ĐHNL ngày 27 tháng 8 năm 2015.

 

- Những sinh viên thiếu học phí kỳ I năm học 2016 – 2017 sẽ thu nợ bổ sung vào kỳ này./.

Chi tiết thông báo vui lòng xem tại link: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/Thu-hoc-phi-chinh-quy-dot-5-hoc-ky-II-nam-hoc-2016-2017-520URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3362

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn