Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Trường ĐHNL Huế: Kết quả tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017
24.04.2017

Trường Đại học Nông Lâm Huế thông báo Kết quả tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017 như sau:
Vui lòng xem chi tiết tại Link: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/KQCH1-2017-DHNL-DTSDH-517


URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3355

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn