Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Thông báo Gặp mặt các ứng viên trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016
24.03.2017

Trường ĐHNL Huế thông báo gặp mặt các ứng viên trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu 2016 (danh sách kèm theo) như sau:

Từ 14 giờ đến 15 giờ 30 ngày 28/3/2017: Nhà trường gặp mặt các ứng viên trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016 tại phòng họp số 2

Từ 15h30 đến 17h ngày 28/3/2017: Thủ trưởng các đơn vị có ứng viên trúng tuyển gặp mặt và giao nhiệm vụ cho các ứng viên trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016 tại các đơn vị.

Kính đề nghị các Thủ trưởng đơn vị có liên quan và các ứng viên trúng tuyển thực hiện thông báo này.

Xem chi tiết tại: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/270-QD-DHNL-509URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3329

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn