Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Trường ĐHNL Huế thông báo Kết quả thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016
17.03.2017

Căn cứ Quyết định số 1018/QĐ – ĐHNL ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành quy định về tuyển dụng viên chức Trường Đại học Nông Lâm. Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Nông Lâm thông báo về kết quả thi tuyển viên chức chỉ tiêu năm 2016 của các ứng viên dự tuyển như sau:

Vui lòng xem chi tiết Danh sách tại Link:  http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/62-TB-DHNL-480

Mọi chi tiết xin liên hệ tại tổ Tổ chức, phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Nông Lâm Huế

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Tp. Huế.

Điện thoại: 0234 3538482, hoặc truy cập trang Website http://huaf.edu.vn.

                                                                       

URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3320

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn