Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Xuân Kỳ
02.03.2017

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế trân trọng Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Kỳ
Chuyên ngành: Khoa học cây trồng (mã số: 62 62 01 10)

Đề tài: Tuyển chọn giống lúa ngắn ngày và xác định các biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp ở tỉnh Quảng Bình.

Người hướng dẫn 1PGS.TS. Trần Thị Lệ

Người hướng dẫn 2: TS. Hoàng Kim - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM

Thời gian: 14h00 ngày 9 tháng 03 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp số 2 - Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (102 Phùng Hưng - Tp Huế)

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự. URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3306

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn