Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Lịch thi các môn liên quan trong kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016
28.02.2017

Hội đồng tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016 Trường Đại học Nông Lâm Huế thông báo về lịch thi môn kiến thức chung và môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành như sau:

Thời gian

Tiểu ban

Địa điểm

Ghi chú

06/3 (thứ 2)

TB BM Chăn nuôi chuyên khoa - Khoa CN-TY

Phòng họp số 02

Từ 08h đến 11h

TB BM Thú y học lâm sàng - Khoa CN-TY

Phòng họp số 02

Từ 14h đến 15h

TB BM Ký sinh truyền nhiễm - Khoa CN-TY

Phòng họp số 02

Từ 15h đến 16h

07/3 (thứ 3)

TB Khoa Lâm nghiệp

Phòng họp số 02

Từ 8h đến 9h

TB Khoa Thủy sản

Phòng TN khoa TS

Từ 9h30 đến 10h30

08/3 (thứ 4)

TB Khoa KN và PTNT

Phòng họp số 02

Từ 13h30 -16h30

09/3 (thứ 5)

TB Phòng Công tác sinh viên

Phòng họp số 02

Từ 8h đến 8h45

TB Phòng Cơ sở vật chất

Phòng họp số 02

Từ 8h45 đến 9h30

TB Viện Nghiên cứu phát triển

Phòng họp số 02

Từ 9g30h đến 11h

TB Phòng KHCN&HTQT

Phòng họp số 02

Từ 13h30 đến 17h30

10/3 (thứ 6)

TB Khoa Cơ bản – Ngạch Giảng viên

Phòng họp số 02

Từ 07h30h đến 11h30

TB Khoa Cơ bản – Ngạch Nghiên cứu viên

Phòng TN Vật lý 1

Từ 13h đến 17h

11/3 (thứ 7)

Thi môn kiến thức chung

Nhà đa chức năng

Từ 08h đến 10h

Kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ứng viên dự tuyển thực hiện theo thông báo này.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại thư ký hội đồng tuyển dụng.

Điện thoại: 0234. 3538.482, hoặc truy cập trang Websitehttp://www.huaf.edu.vn.URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3304

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn