Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức chỉ tiêu 2016
20.02.2017

Căn Quyết định số 1018/QĐ – ĐHNL ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành quy định về tuyển dụng viên chức Trường Đại học Nông Lâm.

Căn cứ hồ sơ của các ứng viên dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016;

 Căn cứ thông báo số 38/TB- ĐHNL ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Nông Lâm về danh sách ứng viên dự thi và ứng viên miễn thi môn Tin học và Ngoại ngữ;

Căn cứ kết quả thi môn Tin học và Ngoại ngữ của các ứng viên dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016;

Trường Đại học Nông Lâm thông báo về danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự thi môn Kiến thức chung và môn Chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành (file đính kèm ). 

Mọi chi tiết xin liên hệ tại tổ Tổ chức, phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Nông Lâm, 102 Phùng Hưng, Tp. Huế. Điện thoại: 0234.3538482, hoặc truy cập trang Website http://www.huaf.edu.vn.

URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3290

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn