Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Thông báo Xét tặng Giải thưởng Sao tháng Giêng năm 2016 và danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2016
22.12.2016

Căn cứ hướng dẫn của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, BTK Hội sinh viên Đại học Huế và kết luận tại buổi họp Ban chấp hành Hội sinh viên ĐH Nông Lâm – Huế về việc xét tặng Giải thưởng "Sao tháng Giêng" và danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể Sinh viên 5 tốt" năm 2016, Ban thư ký Hội sinh viên Đại học Nông Lâm Huế đề nghị các đơn vị xét giới thiệu sinh viên nhận Giải thưởng "Sao tháng Giêng" và danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể Sinh viên 5 tốt" năm 2016, cụ thể như sau:

I. VỀ TIÊU CHUẨN

1. Đối với giải thưởng "Sao tháng Giêng"

* Về học tập:

- Có điểm trung bình chung học tập của năm học 2015 - 2016 đạt từ 3,0 trở lên ưu tiên đối với sinh viên dân tộc thiểu số đạt điểm trung bình chung học tập từ 2,8 trở lên.

- Đạt điểm rèn luyện từ 90 điểm trở lên.

* Về hoạt động Đoàn, Hội: Có ít nhất 02 năm tham gia công tác Đoàn, Hội; đang giữ chức vụ từ Bí thư chi đoàn, chi Hội trưởng sinh viên trở lên. Có đóng góp xuất sắc trong công tác Hội Sinh viên, công tác Đoàn và phong trào sinh viên.

* Trường hợp đặc biệt: Sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc như: có thành tích dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội; dũng cảm bảo vệ, cứu người, tài sản của công dân, của Nhà nước... hoặc có nỗ lực cố gắng đặc biệt trên các lĩnh vực, trong điều kiện hoàn cảnh đặc biệt được đề nghị xem xét trao Giải thưởng.

2. Đối với danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"

2.1. Tiêu chuẩn đạo đức tốt

- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên.

- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương và cộng đồng.

2.2 Tiêu chuẩn học tập tốt

- Điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 2,8 (đối với sinh viên năm 3-4-5) và 2,6 (đối với sinh viên năm 1-2) trở lên

2.3. Tiêu chuẩn thể lực tốt:

Sinh viên đạt ít nhất 1 trong 3 tiêu chí sau:

- Tham gia tích cực các hoạt động thể thao phong trào từ cấp LCĐ Khoa trở lên.

- Tham gia các CLB – Đội – Nhóm thể thao trong nhà trường.

- Sinh viên tham gia ngày hội Sinh viên khỏe các cấp.

2.4. Tiêu chuẩn tình nguyện tốt

- Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm (được tính theo số ngày thực tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng dồn. Ví dụ: sinh viên A tham gia 3 ngày tình nguyện tại mái ấm nhà mở, 1 ngày hiến máu tình nguyện, 1 ngày Chủ nhật xanh ở những thời điểm khác nhau trong năm sẽ được tính đủ tiêu chuẩn)

2.5. Tiêu chuẩn hội nhập tốt

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 (đối với sinh viên năm 3-4-5), A1 ( sinh viên năm 1-2) hoặc tương đương trở lên; hoặc tham gia và đạt giải Ba trở lên tại các cuộc thi Ngoại ngữ từ cấp trường. Tham gia các chuơng trình tình nguyện, trao đổi với các truờng ĐH nước ngoài.

- Hoàn thành các khóa đào tạo kỹ năng thực hành xã hội hoặc được Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm học.

3. Danh hiệu Tập thể sinh viên 5 tốt

3.1. Đối tượng

- Danh hiệu áp dụng đối với liên chi hội, chi hội.

3.2. Tiêu chuẩn

- 100% sinh viên tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

Ít nhất 30% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.

II. SỐ LƯỢNG

1. Đối với giải thưởng "Sao tháng Giêng": 10

2. Đối với Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"

Tất cả sinh viên đạt tiêu chuẩn xét chọn đều được đề nghị xét trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Truờng, không hạn chế số lượng.

3. Đối với Danh hiệu Tập thể sinh viên 5 tốt

Tất cả chi hội đạt tiêu chuẩn xét chọn đều được đề nghị xét trao danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp trường, không hạn chế số lượng.

III. HỒ SƠ KHEN THƯỞNG

 1. Đối với giải thưởng"Sao tháng Giêng"

- 02 bản báo cáo thành tích cá nhân, trong đó nêu rõ thành tích học tập, những đóng góp, thành tích trong công tác Hội sinh viên, công tác Đoàn và phong trào sinh viên, hoàn cảnh bản thân của sinh viên, báo cáo thành tích có xác nhận của LCĐ Khoa.

2. Đối với Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"

- Trích ngang thành tích: bảng điểm, bản photo các loại văn bằng, bằng khen, giấy chứng nhận có xác nhận của LCĐ Khoa.

3. Đối với Danh hiệu Tập thể sinh viên 5 tốt

- Trích ngang thành tích của tập thểcó xác nhận của LCĐ.

- Các hình ảnh trong học tập, hoạt động (nếu có)

Các hồ sơ đựng trong 1 phong bì cứng , ghi rõ danh hiệu tham gia xét.

Hồ sơ gửi về VP Hội sinh viên Đại học Nông Lâm Huế trước ngày 05/01/2017.

Vui lòng tải các mẫu đơn tại link: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/T12-CV-DHNL-HSV-450URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3254

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn