Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Trang thông tin hỗ trợ sinh viên
02.08.2012

Trang thông tin hỗ trợ sinh viên các khóa, các loại hình đào tạo...

1. Phòng Công tác sinh viên

2. Trung tâm Phục vụ sinh viên và Hợp tác Doanh nghiệp

 3. Thông tin Sinh viên cần biết

 4. Biểu mẫu sử dụng trong CTSV

5. Quy trình thực hiện

 6. Bảng tổng hợp tên nhóm ngành-ngành và mã ngành đào tạo mới nhất của trường Đại học Nông Lâm Huế

7. Danh sách các lớp tín chỉ.

8. Xem điểm thi các lớp hệ vừa học vừa làm (tại chức cũ)

9. Đăng ký email @huaf.edu.vn

10. Học bổng, việc làm

11. Các quyết định công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng của các loại hình đào tạo (11-2012)

12. Tin tức hỗ trợ sinh viên

13. Hướng dẫn khảo sát cho sinh viên

13. Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện HK1 năm học 2014-2015 các lớp cuối khóa

15. Quy định tiếp nhận và giải quyết công việc cho sinh viên nhiệm kỳ 2014-2019URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=174

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn