Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Khoa khuyến nông và PT nông thôn
03.02.2010


1. Giới thiệu

Khoa Khuyến nông và Phát triển Nông thôn (KN & PTNT) thuộc Trường Đại học Nông Lâm Huế, tiền thân là Bộ môn KN & PTNT (được thành lập từ năm 1994) thuộc khoa Nông Học. Năm 2005 Khoa KN & PTNT thuộc Trường Đại học Nông Lâm được thành lập theo quyết định của giám đốc Đại Học Huế. Sứ mạng của Khoa là đào tạo, nghiên cứu và cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực khuyến nông & phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đây là khoa duy nhất của trường đại học nông lâm Huế có đội ngũ cán bộ đa ngành, chủ yếu nghiên cứu và giảng dạy các lĩnh vực về xã hội.

2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Khoa có 32 giáo viên cơ hữu được đào tạo cơ bản, có kiến thức đa ngành. Trong đó có 6 tiến sỹ và 2 Phó Giáo sư, trên 80% giáo viên có trình độ sau đại học, được đào tạo ở nước ngoài như Nhật Bản, Đức, Pháp, Úc, Thùy Điển, Philipines, Mỹ, Thái Lan, Hung Ga Ri, …có năng lực chuyên môn cao, khả năng ngoại ngữ tốt có thể cập nhật kiến thức quốc tế vào chương trình đào tạo. Các giáo viên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng, đánh giá dự án, tìm kiếm tài trợ, quản lý và tổ chức thực hiện các dựa án về phát triển nông nghiệp, nông thôn; thường xuyên làm việc với chuyên gia, tổ chức nước ngoài. Một số giáo viên là tư vấn cao cấp cho các do các tổ chức nước ngoài tài trợ. Khoa có khả năng cung cấp các dịch vụ và tư vấn trong lĩnh vực khuyến nông, phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tổ Bộ môn là đơn vị chuyên môn, tham gia điều hành giảng dạy trong lĩnh vực chuyên môn thuộc bộ môn quản lý và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Khoa KN&PTNT có 4 bộ môn:

 (i) Bộ môn Phát triển nông thôn

Bộ môn phát triển nông thôn. hiện có 11 giáo viên , trong đó có 1 Phó giáo sư tiến sĩ, 8 thạc sỹ, 1 NCS và 1 cử nhân. 90% giáo viên có trình độ tiến sĩ và thạc sỹ đã được đào tạo ở nước ngoài như Nhật Bản, Úc, Thủy Điển, Philippines, Thái Lan, … Giáo viên của Bộ môn không những có bề dày kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học mà còn có nhiều kinh nghiệm làm việc với các chuyên gia, tổ chức nước ngoài.

 (ii) Bộ môn Hệ thống nông nghiệp 

 

Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp hiện có 6 giảng viên trong só 1 Tiến sĩ và 5 thạc sĩ, được đào tạo từ các nước có nền giáo dục tiên tiến như: Pháp, Hungary, Thái Lan. Đội ngũ giảng dạy đa ngành có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo và nghiên cứu.
                       

(iii) Bộ môn Khuyến nông 
          

 

 

Bộ môn Khuyến nông có 7 giảng viên, trong đó có 1 tiến sỹ, 3 thạc sỹ và 3 NCS. Hầu hết các giảng viên có bằng thạc sỹ và tiến sỹ đều được đào tạo ở các nước phát triển và có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và nghiên cứu.

 (iv) Bộ môn Kinh tế nông thôn 

 

Bộ môn kinh tế nông thôn có 7 giảng viên, trong đó một Phó giáo sư Tiến sỹ, 1 Tiến sĩ và 5 Thạc sỹ. Hơn một nửa trong số đó được đào tạo tại các nước Nhật bản, Thái Lan, Philippine. Ngoài ra còn thường xuyên tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn trong và ngoài nước. Có phương pháp giảng dạy tốt, phù hợp với chương trình đào tạo tín chỉ.

 


3. Chương trình đào tạo

 

 


3.1  Đào tạo đại học

 

 


Đào tạo đại học là một trong những hoạt trọng tâm của Khoa.  Quá trình đào tạo bậc đại học đã có những bước phát triển đáng kế về số ngành đào tạo, chuyên ngành và lẫn qui mô, thể hiện bước đi là đúng hướng. Khi mới thành lập Khoa chỉ có một ngành đào tạo đến nay khoa đã có hai ngành tổng cộng là 4 chuyên ngành với lượng đầu vào 150 - 200 sinh viên hàng năm.

Chuyên ngành: QUẢN LÝ DỰ ÁN

 


Chuyên ngành Quản lý dự án được bắt đầu vào năm 2013-2014, nhằm đào tạo cán bộ chuyên sâu về dự án phát triển: Xây dựng, đấu thầu, quản lý, đánh giá tác động... các dự án phát triển kinh tế xã hội, dự án sản xuất kinh doanh, dự án quản lý tài nguyên môi trường. Chuyên ngành đào tạo Quản lý dự án sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ sở ngành về xã hội học nông thôn, phát triển nông thôn, phát triển cộng đồng, hệ thống nông nghiêp, kinh tế nông thôn, phát triển bền vững, ... Đồng thời trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về xây dưng, đấu thầu, quản lý và đánh giá các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn.

 

Chuyên ngành: TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN

Chuyên ngành Tư Vấn và Dịch Vụ Phát Triển (TV&DVPT) đào tạo cán bộ có kiến thức và kỹ năng về tư vấn và cung cấp dịch vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; có khả năng làm việc tại các thành phần kinh tế, các cấp chính quyền, các tổ chức và đoàn thể xã hội liên quan đến phát triển nông thôn. Với xu thế phát triển của xã hội và nhu cầu nhân lực có năng lực chuyên sâu thực hiện chương trình xây dựng Nông Thôn Mới, việc phát triển chuyên ngành đào tạo TV&DVPT là cấp thiết.

 

 
Chuyên ngành: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

Chuyên ngành Phát triển Nông thôn (PTNT) đào tạo cán bộ có kiến thức liên ngành về Kinh tế học và Xã hội học phát triển. Sinh viên được rèn luyện nhiều kỹ năng hoạt động như làm việc nhóm, lập kế hoạch, kỹ năng quản lý…Sinh viên sau khi ra trường có đủ kiến thức và kỹ năng, thích ứng với môi trường mới trong lĩnh vực phát triển, có thể phát triển để trở thành chuyên gia tư vấn về phát triển nông thôn, chuyên gia lập kế hoạch, nhà quản lý trong lĩnh vực phát triển.

Chuyên ngành: KHUYẾN NÔNG 

 

Chuyên ngành Khuyến nông đào tạo cán bộ có kiến thức liên ngành Khoa học kỹ thuật – Kinh tế học – Xã hội học phát triển và chuyển giao công nghệ. Sinh viên có thể thích ứng với môi trường mới trong lĩnh vực phát triển, có khả năng phát triển thành chuyên gia tư vấn nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn và nhà quản lý trong lĩnh vực phát triển.

3.2 Đào tạo sau đại học

 

Khoa đang đào tao Cao học PTNT, học viên được nâng cao trình độ, có kiến thức liên ngành, có thể giải quyết các vấn đề về phát triển, quản lý các chương trình phát triển, trở thành các chuyên gia và nhà quản lý phát triển.

 

- Ngành đúng: Khuyến nông & Phát triển Nông thôn, Khuyến nông, Phát triển nông thôn, Kinh tế nông nghiệp, Hệ thống nông nghiệp, Quản lý đất đai, Nông học, Kinh tế lâm nghiệp, Kinh tế thủy sản.

 


- Ngành gần (có chuyển đổi): là các ngành khác trong khối nông – lâm - thủy sản, Xã hội học, Công tác xã hội, Kinh tế chính trị, Quản trị kinh doanh, Y tế cộng đồng, sư phạm kỹ thuật nông  lâm, Các ngành công nghệ bảo quản chế biến sau thu hoạch, thủy lợi và công trình nông thôn.

 

Ngày 21.11.2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 5527/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế đào tạo chuyên ngành Phát triển nông thôn, trình độ Tiến sĩ.

 


3.3 Đào tạo ngắn hạn

 

Hàng năm Khoa KN&PTNT kết hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các địa phương mở các khóa đào tạo ngắn hạn cho nông dân và cán bộ khuyến nông cơ sở nhằm nâng cao kiến thức và nghiệp vụ trong hoạt động khuyến nông. Khoa cũng đã phối hợp để biên soạn các tài liệu đào tạo nhằm phổ biến phương pháp mới trong quá trình tiếp cận khuyến nông.

 

4. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

 Khoa KN&PTNT có năng lực, kinh nghiệm tốt trong nghiên cứu và dự án hợp tác quốc tế về nghiên cứu và phát triển. Một số đối tác nghiên cứu chính của Khoa gồm tổ chức IDRC của Canada (Dự án Đồng quản lý tài nguyên ven biển, 2008-2011, http://www.cprhue.org), với ngân hàng PT Châu Á-ADB (về xây dựng chuỗi giá trị nông sản phẩm, 2006 - 2008), với tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam-NAV (về phát triển cộng đồng, 2005 - 2010), Quỹ phát triển nông nghiệp-IFAD (về phát triển hệ thống canh tác và dịch vụ tài chính nông thôn trong chương trình phân cấp giảm nghèo, 2006 - 2011); Đại sứ quan Hà Lan và Quĩ môi trường toàn cầu GEF (về bảo tồn đất ngập nước và giống thủy sản, 2007 - 2011)… Khoa cũng đã chủ trì nhiều đề tài cấp Bộ, đề tài liên kết, cấp cơ sở của Đại học Huế và của Trường Đại học Nông lâm.Các chủ đề nghiên cứu đã được thiết lập theo cách tiếp cận từ dưới lên, mang tính đa ngành tập trung vào một số vấn đề liên quan đến PTNT và xây dựng phương pháp phát triển có sự tham gia. Năng lực nghiên cứu của cán bộ đã được cải thiện nhiều. Các chủ đề nghiên cứu tâp trung vào:

 

 • Quản lý tài nguyên dùng chung và đồng quản lý
 • Xây dựng phương pháp khuyến nông có sự tham gia, khuyến nông theo thị trường
 • Ngành hàng nông lâm sản và thị trường
 • Biến đổi khí hậu
 • Phát triển cộng đồng
 • Chính sách phát triển
 • Canh tác bền vững và bảo tồn
 • Nghèo và môi truờng
 • Tín dụng cho người nghèo
 • Sinh kế bền vững
 • Truyền thông cộng đồng.

 

Hàng năm Khoa xuất bản từ 15-20 bài báo khoa học ở các tạp chí trong và ngoài nước và 2-3 sách tham khảo, chuyên khảo và giáo trình.

5. Dịch vụ, tư vấn

Khoa có khả năng cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ các chương trình phát triển được tài trợ bởi các tổ chức khác nhau của chính phủ và phi chính phủ (IFAD, NAV, PLAN, FAO …) tại miền Trung và Tây Nguyên. Lĩnh vực tư vấn gồm các bộ phận: Hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, tập huấn, xây dựng chương trình trong các lĩnh vực kỹ thuật, diều tra cơ bản, dịch vụ tài chính, quản lý tài nguyên có sự tham gia, xây dựng, giám sát và đánh giá dự án…

Khoa cũng có khả năng cung cấp dịch vụ đào tạo ngắn hạn tại trường hoặc tại các địa phương, kết hợp với tư vấn xây dựng năng lực cho nhiều nhóm đối tượng, các câu lạc bộ, nhóm sở thích thuộc các chương trình phát triển của chính phủ và các tổ chức NGOs. Chương trình đào tạo được thiết kế theo phương pháp lấy người học làm trung tâm, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và của người học. Một số khóa đã được đào tạo cho cán bộ các chương trình dự án và địa phương các cấp, bao gồm:

 *  Khóa học “Lập kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp”, khóa học 4 ngày

* Khóa học “Phân tích sinh kế”, khóa học 4 ngày

* Khóa học: “Quản lý nuôi trồng và khai thác thủy sản nội địa dựa vào cộng đồng”, khóa học 4 ngày

* Khóa học : “Khuyến Nông theo định hướng thị trường”,   khóa học: 5 ngày.

* Khóa học: “Chuyển đổi hoạt động sản xuất kinh doanh trong HTX nông nghiệp”, khóa học 4 ngày

Mọi thông tin chi tiết xem tại http://knptnt.huaf.edu.vn/URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1039

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn