LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN
Từ ngày: 16-04-2018 đến ngày 19-04-2018
Thứ/ Ngày Thời
gian
Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ Hai
16.04.2018
08:00 Thông qua kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học và Lễ kỷ niệm 10 năm tái lập Khoa Cơ Bản (2008 - 2018) - Ban giám hiệu;
- Đại diện lãnh đạo các phòng: TCHC, KHTC, KHCN&HTQT;
- Ban tổ chức Lễ kỷ niệm Khoa Cơ Bản.
Phòng họp số 01 Hiệu trưởng
Lê Văn An
14:00 Thẩm định dự toán phân bổ kinh phí năm 2018 các khoa - Ban Giám hiệu  (Thầy An, Thầy Long);
- Phòng KHTC;
- Đại diện lãnh đạo Phòng CSVC;
- Lãnh đạo và thư ký các khoa.
Phòng họp
Số 03
Hiệu trưởng
Lê Văn An
14:00 Chấm thi tốt nghiệp ĐH hệ VLVH lớp KN47-Quảng Bình và 02 SV lớp LN47-Quảng Bình Ban chấm thi theo QĐ của Hiệu trưởng số:
- 289/QĐ-ĐHNL ngày 19/3/2018;
- 355/QĐ-ĐHNL ngày 06/4/2018.
Phòng họp số 02 Trưởng ban chấm thi
Thứ Ba
17.04.2018
07:30
(cả ngày)
Hội đồng đánh giá luận văn cao học chuyên ngành QLĐĐ, lớp cao học QLĐĐ 22C - Hội đồng theo quyết định;
- Lớp cao học QLĐĐ22C;
- Người quan tâm.
Phòng họp số 02, 03 Chủ tịch Hội đồng
07:30 Tập huấn sử dụng phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET 2019
(từ ngày 17/4 đến 21/4/2018)
* Các trường thành viên:
- Lãnh đạo phòng KHTC;
- Kế toán trưởng (phụ trách kế toán);
- Kế toán viên các phần hành liên quan.
 (Theo Thông báo kế hoạch tập huấn cụ thể của ĐH Huế).
Hội trường Đại học Huế, 03 Lê Lợi Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính – ĐH Huế
08:30
-
10:30
Hội đồng tuyển chọn danh mục đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2019 của Khối Phòng ban, TTTV, Viện NCPT Theo Quyết định số 365/QĐ-ĐHNL Phòng họp
Số 01
Phó Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
14:00 Lễ Khai mạc giải bóng đá CB, VC, LĐ Đại học Huế lần thứ XV, năm 2018 - Đại biểu (Giấy mời);
- BCH Công đoàn Đại học Huế;
- BCH các Công đoàn cơ sở;
- Các đội bóng tham dự giải;
- CB, VC, LĐ và sinh viên Đại học Huế quan tâm.
Sân cỏ nhân tạo Khoa Giáo dục thể chất,ĐH Huế Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
14:00 Hội nghị Giao ban công tác Đại học Huế quý II/2018 * Các trường đại học thành viên:
- Đại diện Ban giám hiệu (Thầy Phùng Thăng Long)
Phòng họp I.2, số 04
Lê Lợi
Giám đốc Đại học Huế
15:00 Hội đồng cấp Trường sơ tuyển các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia và cấp Bộ năm 2019  
Theo Quyết định số 369/QĐ-ĐHNL, ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng
 
Phòng họp
Số 01
Hiệu trưởng
Lê Văn An
17:00 Họp ra mắt và thông qua Điều lệ
Giải Bóng đá Truyền thống Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - Huế
“VIETCOMBANK CUP 2018”
- Đại diện Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank Huế;
- Mời Thầy Phùng Thăng Long;
- Ban tổ chức giải;
- Đại diện các Liên chi đoàn.
Phòng họp số 01 Bí thư Đoàn thanh niên
Thứ Tư
18.04.2018
07:30
-
17:00
Ngày Sách Việt Nam năm 2018
(Tổ chức từ ngày 18 đến 21/4/2018)
- Trung tâm TTTV;
- Đoàn TN, Hội SV;
- Người quan tâm.
Tiền sãnh Trung tâm TTTV Giám đốc
Trung tâm TTTV
07:30 Hội đồng đánh giá luận văn cao học chuyên ngành QLĐĐ, lớp cao học QLĐĐ 22C - HĐ theo quyết định;
- Lớp cao học QLĐĐ22C;
- Người quan tâm.
Phòng họp số 02, 03 Chủ tịch Hội đồng
08:00 Hội đồng đánh giá chuyên đề cho NCS Đào Thị Bình An, chuyên ngành Chăn nuôi Hội đồng theo quyết định Phòng họp số 01 Chủ tịch Hội đồng
Lê Văn An
08:00 –
10.00
Hội nghị phối hợp quảng bá và khảo sát nhu cầu học tập CTĐT thạc sĩ ngành Lâm nghiệp liên kết giữa ĐH Phần Lan và ĐHH
  • BCN Khoa lâm nghiệp;
  • Đại diện phòng ĐT SĐH, phòng KHCN&HTQT;
  • Đoàn công tác ĐH Phần Lan và ĐHH;
  • Cán bộ khoa lâm nghiệp;
  • Sinh viên khoa lâm nghiệp (năm 3 và 4);
  • Người quan tâm.
Nhà Đa
chức năng
Trưởng phòng ĐT SĐH và trưởng khoa Lâm nghiệp
08:00 Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội làm việc với Đại học Huế về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW (Khóa XI). * Từ 8 h00 đến 10h30:
* Đại học Huế:
- Đại diện Thường trực Đảng ủy và Ban GĐ ĐH Huế;
- Đại diện Ban Giám hiệu các trường đại học thành viên;
* Từ 10h30 đến 12h00:
Làm việc với các nhóm cán bộ quản lý, giảng viên.
- Nhóm 1: Cán bộ quản lý tại phòng I.2;
- Nhóm 2: Các giảng viên, làm việc tại Phòng I.1;
Theo thành phần mời của VP ĐHH và Ban KT&ĐBCL.
Phòng họp I.2 và I.7, số 4 Lê Lợi. Trưởng Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội và Giám đốc
Đại học Huế
14:00 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học Đại học Huế năm 2018 Theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế Phòng họp I.2, số 04
Lê Lợi
Giám đốc Đại học Huế
14:00 Hội nghị thông qua Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2018 – 2019 - Ban giám hiệu, Chủ tịch hội đồng Trường;
- Cán bộ Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH;
- Trưởng phó các đơn vị: TC-HC, KH-TC, CTSV, KT&ĐBCLGD, CSVC, TTTTTV, VNCPT, KHCN&HTQT;
- Ban chủ nhiệm 08 khoa;
- Trưởng bộ môn;
- Trợ lý giáo vụ 08 khoa.
Nhà Đa
chức năng
Hiệu trưởng
Lê Văn An
Thứ Năm
19.04.2018
08:00 Họp Đảng ủy Như quy định Phòng họp số 01 Bí thư Đảng ủy
Lê Văn An
Thứ Sáu
20.04.2018
08:00
-
10:30
Hội đồng tuyển chọn danh mục đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2019 Theo Quyết định số   372  /QĐ-ĐHNL Phòng họp
Số 01
Hiệu trưởng
Lê Văn An
08:00
-
10:30
Hội đồng tuyển chọn danh mục đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2019 Theo Quyết định số   371  /QĐ-ĐHNL Phòng họp
Số 03
Phó Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
10:30 Kiểm tra sát hạch chuyên môn nghiệp vụ đối với ông Tạ Phước Ánh, viên chức tập sự tại Trung tâm TTTV - Hội đồng theo Quyết định số 208/QĐ-ĐHNL, ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Hiệu trưởng;
- Ông Tạ Phước Ánh.
Phòng họp số 01 Hiệu trưởng
Chủ tịch Hội đồng
Lê Văn An
15:00 Hội đồng báo cáo tiến độ 6 tháng cho nghiên cứu sinh Trần Trung Thành, chuyên ngành Lâm sinh Hội đồng theo quyết định Phòng họp số 02 Chủ tịch Hội đồng
Thứ Bảy
21.04.2018
07:30
-
09:00
Tập huấn HIV/AIDS Sinh viên Nam khóa 50, 51 khoa Chăn nuôi – Thú y Nhà Đa
chức năng
Phòng CTSV
09:30
-
10:00
Tập huấn HIV/AIDS Sinh viên Nam khóa 50, 51 khoa Thủy sản và Lâm nghiệp Nhà Đa
chức năng
Phòng CTSV
13:30 Tập huấn HIV/AIDS Sinh viên Nam khóa 50, 51 khoa Nông học và Tài nguyên đất & MTNN và Khuyến nông & PTNT Nhà Đa
chức năng
Phòng CTSV
15:00 Khai mạc Giải Bóng đá Truyền thống Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - Huế “VIETCOMBANK CUP 2018” - Đại biểu Khách mời;
- Đại diện Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank Huế;
- Ban thường vụ Đoàn Trường;
- Ban thư ký Hội Sinh viên;
- Ban tổ chức giải;
- Đại diện các Liên chi đoàn;
- Các đội bóng tham dự;
- Các cơ quan thông tấn báo chí .
Sân cỏ nhân tạo trường Bí thư Đoàn thanh niên
Chủ Nhật
22.04.2018
07:30 Tập huấn HIV/AIDS Sinh viên Nam khóa 50, 51 khoa Cơ khí – Công nghệ Nhà Đa
chức năng
Phòng CTSV