LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN
Từ ngày: 21-02-2018 đến ngày 23-02-2018
Thứ/ NgàyThời
gian
Nội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ Tư
21.02.2018
08:00Các đơn vị tổ chức gặp mặt đầu nămToàn thể CBVC-LĐ tại các đơn vịCác đơn vị trực thuộcThủ trưởng các đơn vị
14:00Hội ý kế hoạch tài chính năm 2018
  • Hiệu trưởng,
  •  Trưởng phó phòng KHTC, CSVC, đc Vân KHTC
Phòng họp
Số 01
Hiệu trưởng
Lê Văn An
Thứ Năm
22.02.2018
15:00Gặp mặt cán bộ viên chức mới tuyển dụng năm 2017
  • Hiệu trưởng
  • Phòng Tổ chức – Hành chính
Phòng họp
Số 01
Hiệu trưởng
Lê Văn An
Thứ Sáu
23.02.2018