LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN
Từ ngày: 15-01-2018 đến ngày 21-01-2018
Thứ/ NgàyThời
gian
Nội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ Hai
15.01.2018
08:00Kiểm tra bài thiTổ kiểm tra bài thi theo kế hoạch kiểm tra công tác thi học kì 1, năm học 2017-2018 của Ban thanh tra thiKhoa
Cơ bản
Tổ trưởng
Tổ kiểm tra bài thi
10:00Làm việc với TT Ramat Negev, Israel và công ty OLECO về TTS tại Israel năm 2018- Đại diện Ban giám hiệu;
- Đại diện lãnh đạo phòng: CTSV, ĐTĐH, KHCN&HTQT;
- Giám đốc TT Ramat Negev (Israel);
- Đại diện lãnh đạo công ty OLECO.
Phòng họp số 01Hiệu trưởng
Lê Văn An
11:00Hội thảo giới thiệu chương trình TTS nông nghiệp CNC tại Israel 2018 và sơ loại SV tham gia- Đại diện công ty OLECO;
- Đại diện lãnh đạo phòng CTSV;
- SV quan tâm
Nhà Đa chức năngTrưởng Phòng CTSV
14:00Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ VLVH cho 02 lớp CN47-Bình Định và LN47-Quảng Bình.- Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng: ĐTĐH, KHTC, CTSV;
-Trưởng khoa: CNTY, Lâm nghiệp;
- Chuyên viên phụ trách điểm VLVH.
Phòng họp số 01Hiệu trưởng
Lê Văn An
Thứ Ba
16.01.2018
06:00Đoàn CBVC Trường Đại học Nông Lâm đi công tác và làm việc tại Lào
(Trong 02 ngày 16, 17/01/2018)
Theo thư mờiNước CHDCNDLàoHiệu trưởng
Lê Văn An
08:00Kiểm tra bài thiTổ kiểm tra bài thi theo kế hoạch kiểm tra công tác thi học kì 1, năm học 2017-2018 của Ban thanh tra thiKhoa
Cơ khí – Công nghệ
Tổ trưởng
Tổ kiểm tra bài thi
17:00Họp Ban Thư ký Hội sinh viên mở rộng triển khai nhiệm vụ năm 2018* Các trường đại học thành viên:
- Chủ tịch Hội sinh viên các trường thành viên.
Phòng họp I.7, số 04 Lê LợiChủ tịch Hội sinh viên Đại học Huế
Thứ Tư
17.01.2018
08:00Hội nghị Giao ban công tác Đại học Huế quý I/2018* Các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc:
- Đại diện Ban giám hiệu các trường (Thầy Phùng Thăng Long)
Phòng họp I.2, số 04 Lê LợiGiám đốc
Đại học Huế
08:00Kiểm tra bài thiTổ kiểm tra bài thi theo kế hoạch kiểm tra công tác thi học kì 1, năm học 2017-2018 của Ban thanh tra thiKhoa Lâm nghiệpTổ trưởng
Tổ kiểm tra bài thi
14:00Kiểm tra bài thiTổ kiểm tra bài thi theo kế hoạch kiểm tra công tác thi học kì 1, năm học 2017-2018 của Ban thanh tra thiKhoa
Chăn nuôi – Thú y
Tổ trưởng
Tổ kiểm tra bài thi
Thứ Năm
18.01.2018
07:30
-
08:30
Họp lãnh đạo Khoa Nông học về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2014 – 2019- Tổ công tác theo Quyết định số 47/QĐ-ĐHNL ngày 08/01/2018 của Hiệu trưởng;
- Chi ủy;
- Ban chủ nhiệm khoa Nông học.
VP Khoa Nông họcBí thư chi bộ
 Khoa Nông học
08:00Hội nghị Biểu dương sinh viên “Học tập tốt - Rèn luyện tốt” lần thứ VIII, giai đoạn 2015-2017* Các trường đại học thành viên:
- Đại diện lãnh đạo các trường;
- Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV;
- Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên; 
- Sinh viên được biểu dương (theo Quyết định số 1490/QĐ-ĐHH  ngày 28/12/2017 của Giám đốc Đại học Huế);
Hội trường ĐHH, số 03 Lê LợiGiám đốc Đại học Huế
08:00Kiểm tra bài thiTổ kiểm tra bài thi theo kế hoạch kiểm tra công tác thi học kì 1, năm học 2017-2018 của Ban thanh tra thiKhoa TNĐ&MTNNTổ trưởng
Tổ kiểm tra bài thi
08:30
-
09:30
Hội nghị CBVC&LĐ Khoa Nông học lấy phiếu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2014 – 2019- Tổ công tác theo Quyết định 47/QĐ-ĐHNL ngày 08/01/2018 của Hiệu trưởng;
-Toàn thể CBVC & LĐ khoa Nông học.
Bộ môn Cây trồng, khoa Nông họcBí thư chi bộ
Khoa Nông học
10:00
-
11:00
Hội nghị Chi bộ Khoa Nông học lấy phiếu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2014 – 2019-Tổ công tác theo Quyết định 47/QĐ-ĐHNL ngày 08/01/2018 của Hiệu trưởng;
- Toàn thể Đảng viên Chi bộ.
Bộ môn Cây trồng, khoa Nông họcBí thư chi bộ
Khoa Nông học
11:00
-
11:30
Họp lãnh đạo Khoa Nông học về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2014 – 2019- Tổ công tác theo Quyết định 47/QĐ-ĐHNL ngày 08/01/2018 của Hiệu trưởng;
- Chi ủy;
- Ban chủ nhiệm khoa Nông học.
VP Khoa Nông họcBí thư chi bộ
Khoa Nông học
14:00Kiểm tra bài thiTổ kiểm tra bài thi theo kế hoạch kiểm tra công tác thi học kì 1, năm học 2017-2018 của Ban thanh tra thiKhoa
Thủy sản
Tổ trưởng
Tổ kiểm tra bài thi
14:00Họp các Hội đồng tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017 để thông qua danh sách các ứng viên nộp hồ sơ dự tuyểnTheo quyết định số 39/QĐ-ĐHNL ngày 04/01/2018 của Hiệu trưởngPhòng họp số 01Chủ tịch các Hội đồng
Hiệu trưởng
Lê Văn An
Phó |Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
16:00Gặp mặt CBVC khi nghỉ hưu- Ban giám hiệu;
- Trưởng phòng TCHC;
- Phó trưởng phòng TCHC phụ trách công tác Tổ chức nhân sự;
- CBVC nghỉ hưu (Thầy Trần Văn Minh, Cô Lê Thị Khánh, Thầy Lê Tiến Dũng, Thầy Võ Văn Thắc, Cô Phan Thị Diệu Huyền, đ/c Nguyễn Đình Phó).
Phòng họp số 01Hiệu trưởng
Lê Văn An
Thứ Sáu
19.01.2018
07:00Ban coi thi tốt nghiệp ĐH hệ VLVH lớp CN47-Bình Định.
(03 ngày 19 - 21/01/2018)
Theo Quyết định của Hiệu trưởngTỉnh
Bình Định
Trưởng ban coi thi
08:00Kiểm tra bài thiTổ kiểm tra bài thi theo kế hoạch kiểm tra công tác thi học kì 1, năm học 2017-2018 của Ban thanh tra thiKhoa KN&PTNTTổ trưởng
Tổ kiểm tra bài thi
08:00Họp thông qua Quản lý hoạt động và tài chính của Trung tâm TT&BDNN- Ban giám hiệu;
- Trưởng Phòng: TCHC, KHTC,
- Ban giám đốc và CB Trung tâm.
Phòng họp số 01Hiệu trưởng
Lê Văn An
14:00Kiểm tra bài thiTổ kiểm tra bài thi theo kế hoạch kiểm tra công tác thi học kì 1, năm học 2017-2018 của Ban thanh tra thiKhoa Nông họcTổ trưởng
Tổ kiểm tra bài thi
14:00
-
15:00
Nhà trường gặp mặt các ứng viên dự tuyển Viên chức chỉ tiêu năm 2017- Trưởng phòng TCHC;
- Phòng TCHC (đ/c Thành, đ/c Thủy);
- Các ứng viên dự tuyển chỉ tiêu năm 2017.
Phòng họp số 02Trưởng phòng TCHC
15:00
-
17:00
Các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng năm 2017 gặp mặt các ứng viên dự tuyển- Các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;
- Ứng viên dự tuyển các đơn vị.
Tại các đơn vịThủ trưởng các đơn vị