LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN
Từ ngày: 11-12-2017 đến ngày 17-12-2017
Thứ/ NgàyThời
gian
Nội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ Hai
11.12.2017
08:00 – 09:30Tiếp đoàn ĐH Chubu, Nhật Bản- Ban giám hiệu;
- Đại diện các phòng: KHCN&HTQT, ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV.
Phòng họp số 03Hiệu trưởng
Lê Văn An
09:30 – 11:00Giáo sư trường ĐH Chubu tập huấn về Sở hữu trí tuệ- Phòng KHCN-HTQT;
- Phó trưởng khoa phụ trách KHCN, Trợ lý khoa học các khoa;
- Chủ trì/thành viên các đề tài KHCN cấp Bộ, cấp Đại học Huế và cấp trường;
- CBGV quan tâm.
Phòng họp số 03Phòng KHCN-HTQT
14:00Đánh giá diện tích rừng khai thác năm 2017 tại Hương Vân- Ban giám hiệu;
- Đại diện Phòng CSVC;
- Đại diện Phòng KHTC;
- Viện trưởng Viện NCPT, Tổ trưởng Hương Vân.
Hương VânHiệu trưởng
Lê Văn An
14:00
-
14:45
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ “Ứng dụng công nghệ TRMM - GIS (chương trình đo mưa nhiệt đới – hệ thống thông tin địa lý) trong nghiên cứu ảnh hưởng của hạn hán đến sản xuất nông nghiệp và đề xuất giải pháp thích ứng tại tỉnh Quảng Nam”, Mã số: B2017-DHH-41 do PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ làm chủ nhiệm- Đại diện Ban Khoa học công nghệ&MT-Đại học Huế;
- Theo Quyết định;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- Đại diện Ban chủ nhiệm khoa có đề tài được kiểm tra.
 
Phòng họp số 01Phó Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
14:45
-
15:30
Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án  SXTN cấp Bộ “Hoàn thiện công nghệ sản xuất ong ký sinh nhập nội Tetrastichus brontispae Ferriere trừ bọ dừa Brontispa longissima Gestro tại các tỉnh miền Trung”, Mã số: B2016-DHH-01.TN do ThS. Lê Khắc Phúc làm chủ nhiệm- Đại diện Ban Khoa học công nghệ&MT-Đại học Huế;
- Theo Quyết định;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- Đại diện Ban chủ nhiệm khoa có đề tài được kiểm tra.
 
Phòng họp số 01Phó Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
15:00Họp Ban Thi đua-Khen thưởng-Văn thể Công đoàn trườngĐ/c Dương Văn Thành; Đ/c Nguyễn Xuân Cảnh; Đ/c Lê Chí Hùng Cường; Đ/c Thái Doãn Hùng; Đ/c Trần Trọng Tấn; Đ/c Phạm Thị Thanh PhúcPhòng họp
Số 02
Trưởng Ban
Thi đua-Khen thưởng
-Văn thể
15:30
-
16:15
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng giàu GABA (γ-aminobutyric acid) từ nguyên liệu búp chè (Camellia Sinensis  (L.) O. Kuntze)”, Mã số: B2016-DHH-28 do ThS. Nguyễn Quốc Sinh làm chủ nhiệm- Đại diện Ban Khoa học công nghệ&MT-Đại học Huế;
- Theo Quyết định;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- Đại diện Ban chủ nhiệm khoa có đề tài được kiểm tra.
 
Phòng họp số 01Phó Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
16:00Họp Ủy ban kiểm tra Công đoàn  trườngĐ/c Dương Văn Thành; Đ/ Nguyễn Tiến Long (TCHC); Đ/c Nguyễn Duy Phong; Đ/c Cao Thị Thuyết; Đ/c Đinh Văn DũngPhòng họp
Số 02
Chủ nhiệm UBKT
Công đoàn
16:15
-
17:00
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH “Nghiên cứu ảnh hưởng của 1-methylcyclopropene (1-MCP) kết hợp với nhiệt độ thấp đến sinh tổng hợp ethylene trong quá trình bảo quản bơ sau thu hoạch”, Mã số: DHH2017-02-97 do TS. Nguyễn Văn Toản làm chủ nhiệm- Theo Quyết định;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- Đại diện Ban chủ nhiệm khoa có đề tài được kiểm tra.
 
Phòng họp số 01Phó Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
17:00Họp Ban Chấp hành Công đoàn ĐH Huế 
(Từ 17h00-18h00: họp BTV,
Từ 18h00-19h30: họp BCH)
- Ban chấp hành Công đoàn ĐHH;
- Ủy ban kiểm tra Công đoàn ĐHH;
- Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân ĐHH;
- Chánh Văn phòng Công đoàn ĐHH.
Phòng họp I.2, số 04 Lê LợiChủ tịch Công đoàn
Đại học Huế
18:00Hội thi tiểu phẩm phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, tội phạm và tệ nạn xã hội trong HSSV năm 2017* Các trường đại học thành viên:
- Đại diện lãnh đạo các trường;
- Đại diện lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên;
- Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên; 
- Sinh viên được điều động tham gia theo Thông báo số 1490/TB-ĐHH ngày 30/11/2017 của Đại học Huế.
Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm, số 32 Lê LợiPhó Giám đốc
Trương Quý Tùng
Thứ Ba
12.12.2017
08:00Họp Ban Thanh tra thi học kì 1 – Năm học 2017-2018Cán bộ Ban thanh tra thi theo QĐ số: 1264/QĐ-ĐHNL của Hiệu trưởng.Phòng họp số 01Tổ trưởng Tổ TTPC
Chủ tịch CĐ trường
08:00
-
09:30
Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu  đề tài “Ứng dụng phần mềm quản lý BHXH để giải quyết các chế độ BHXH cho CBVC&LĐ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế” do ThS. Đinh Thị Song Thủy, phòng TC-HC làm chủ nhiệm- Theo Quyết định;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- CBGV quan tâm.
Phòng họp số 03Phó Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
08:30Hội thảo tập huấn về Đổi mới giáo dục (cả ngày)Theo Công văn số 1505/ĐHH-ĐT ngày 04/12/2017 của Giám đốc Đại học HuếPhòng họp I.1, số 04
Lê Lợi
Phó Giám đốc
Huỳnh Văn Chương
09:30
-
11:00
 
Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu  đề tài “Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của một số giống cà chua trồng trái vụ trông nhà lưới tại Viện nghiên cứu phát triển” do Đinh Hồ Anh làm chủ nhiệm- Theo Quyết định;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- CBGV quan tâm.
Phòng họp số 03Phó Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
14:00 – 15:30Đại học Huế kiểm tra hoạt động KHCN trường ĐH Nông lâm- Theo Quyết định số 1290/QĐ-ĐHH ngày 16/11/2017;
- Đại diện ban giám hiệu phụ trách công tác KH&CN;
- Lãnh đạo và cán bộ theo dõi công tác;
KH&CN của Phòng KHCN-HTQT;
- Đại diện phòng Kế hoạch tài chính.
Phòng họp số 03Phó Giám đốc ĐH Huế Đỗ Thị Xuân Dung
15:00Họp Hội đồng xét nâng bậc lương, Phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng lương trước thời hạn năm 2017Hội đồng theo quyết địnhPhòng họp số 01Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ
Lê Văn An
Thứ Tư
13.12.2017
07:30
-
09:00
Họp Đảng ủyNhư quy địnhPhòng họp số 03Bí thư Đảng ủy
Lê Văn An
09:00
-
11:30
Họp Thủ trưởng thường kỳ- Ban giám hiệu;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc theo quy định.
Phòng họp số 03Hiệu trưởng
Lê Văn An
14:00Hội thảo Quốc gia về Đổi mới giáo dục đại học Theo Công văn số 1509/ĐHH-KTĐBCLGD ngày 04/12/2017 của Giám đốc Đại học HuếPhòng họp I.1, số 04 Lê LợiPhó Giám đốc
Huỳnh Văn Chương
14:00
-
14:45
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ “Giải pháp tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân tái định cư do xây dựng đập thủy điện ở Thừa Thiên Huế”, Mã số: B2016-DHH-16 do TS. Phạm Hữu Tỵ làm chủ nhiệm- Đại diện Ban Khoa học công nghệ&MT-Đại học Huế;
- Theo Quyết định;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- Đại diện Ban chủ nhiệm khoa có đề tài được kiểm tra.
Phòng họp số 01Phó Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
14:45
-
15:20
Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án SXTN cấp trường “Sản xuất và thương mại hóa sản phẩm trà hoa sen Huế”, Mã số: ĐHNL-DASXTN2017-03
do TS. Nguyễn Văn Huế làm chủ nhiệm
- Theo Quyết định;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- Đại diện Ban chủ nhiệm khoa có đề tài được kiểm tra.
Phòng họp số 01Phó Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
15:00Đảng ủy Đại học Huế làm việc với Công đoàn Đại học Huế về nội dung Đại hội & nhân sự BCH Công đoàn Đại học Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022- Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH;
- Ban Thường vụ Công đoàn ĐHH.
Phòng họp I.2, số 04 Lê LợiBí thư Đảng ủy
Đại học Huế
15:20
-
16:00
 Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH “Nghiên cứu một số thông số công nghệ chiết xuất SOLASODINE từ cà gai leo (Solanum hainanense Hance) và ứng dụng trong sản xuất nước uống đóng chai”, Mã số: DHH2017-02-88 do TS. Nguyễn Văn Huế làm chủ nhiệm- Theo Quyết định;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- Đại diện Ban chủ nhiệm khoa có đề tài được kiểm tra.
Phòng họp số 01Phó Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
16:00
-
16:40
- Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sau thu hoạch để đa dạng hóa sản phẩm từ trái vả (Ficus auriculata Lour) tại Thừa Thiên Huế”, Mã số: DHH2017-02-98 do TS. Võ Văn Quốc Bảo  làm chủ nhiệm- Theo Quyết định;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- Đại diện Ban chủ nhiệm khoa có đề tài được kiểm tra.
Phòng họp số 01Phó Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
Thứ Năm
14.12.2017
07:30Họp BTV CĐ trườngCác đồng chí UVBTV  Công đoàn trườngPhòng họp số 01Chủ tịch CĐ trường
08:00Họp Hội đồng nghiệm thu giáo trình “Kỹ thuật sản xuất thức ăn tự nhiên” do TS. Mạc Như Bình làm chủ biênTheo quyết định của Hiệu trưởngPhòng họp số 03Chủ tịch Hội đồng
08:00 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHH theo Quyết định số 686/QĐ-ĐHH ngày 06/7/2017 của Giám đốc Đại học Huế (Thầy Lê Văn An)Phòng họp I.2, số 04 Lê LợiGiám đốc Đại học Huế  Chủ tịch Hội đồng
08:30Họp BCH Công đoàn trườngCác đồng chí UV BCH Công  đoàn trườngPhòng họp số 01Chủ tịch CĐ trường
14:00Hội nghị Giao ban công tác Kế hoạch tài chính, Cơ sở vật chất cuối năm 2017* Các trường đại học thành viên;
- Đại diện lãnh đạo các trường và đơn vị;
- Trưởng hoặc Phó phòng KHTC;
- Trưởng hoặc Phó phòng CSVC;
- Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán;
- Kế toán tổng hợp.
Hội trường ĐHH, số 03 Lê LợiGiám đốc
Đại học Huế
14:00
-
14:40
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH “Ảnh hưởng của môi trường giết mổ đến sự ô nhiễm vi khuẩn E. coli gây ngộ độc thực phẩm trong thịt lợn và thịt bò tại một số cơ sở giết mổ tập trung ở Thừa Thiên Huế”, Mã số: DHH2017-02-85 do TS. Trần Quang Vui  làm chủ nhiệm- Theo Quyết định;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- Đại diện Ban chủ nhiệm khoa có đề tài được kiểm tra.
Phòng họp số 01Phó Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
14:40
-
15:20
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH “Nghiên cứu tuyển chọn giống đậu tương chịu hạn, ngắn ngày, năng suất cao phục vụ chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng ứng phó với thời tiết hạn hạn ở vùng Bắc miền Trung”, Mã số: DHH2017-02-96 do TS. Nguyễn Hồ Lam  làm chủ nhiệm- Theo Quyết định
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu
- Đại diện Ban chủ nhiệm khoa có đề tài được kiểm tra
Phòng họp số 01Phó Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
15:20
-
16:00
- Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH “Nghiên cứu chuỗi giá trị và xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm Ném ở vùng cát trong tái cơ cấu nông nghiệp của Thừa Thiên Huế”, Mã số: DHH2017-02-94 do TS. Nguyễn Viết Tuân làm chủ nhiệm- Theo Quyết định;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- Đại diện Ban chủ nhiệm khoa có đề tài được kiểm tra.
 
Phòng họp số 01Phó Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
Thứ Sáu
15.12.2017
08:00Hội nghị về "Các mô hình quản trị đại học trong môi trường giáo dục hiện nay" lần thứ 3.* Các trường đại học thành viên:
- Ban Giám hiệu;
- Đại diện lãnh đạo các phòng liên quan.
(Thành phần tham dự được cử theo Công văn số 1514/ĐHH-HTQT ngày 05/12/2017 của Giám đốc ĐHH).
Hội trường ĐHH, số 03 Lê LợiGiám đốc
 Đại học Huế
14:00Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2017Khách mời (theo giấy mời), Ban giám hiệu, Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, Phòng ĐTSĐH, Tân tiến sĩ, tân thạc sĩ năm 2017Nhà Đa chức năngHiệu trưởng
Lê Văn An
14:00Tổng kết và triển khai công tác tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế năm học 2017-2018* Các trường đại học thành viên:
- Hiệu trưởng;
- Lãnh đạo Phòng Đào tạo Sau đại học.
Phòng họp I.2, số 04 Lê LợiGiám đốc
 Đại học Huế
Thứ Bảy
16.12.2017
07:30
&
13:30
Sinh hoạt công dân đợt 2Sinh viên các Khóa từ năm 2 đến kế cuốiNhà Đa chức năngPhòng CTSV
07:30
&
13:30
Tập huấn "Hiến máu tình nguyện và Kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu”- Cán bộ tập huấn Hộichữ thập đỏTỉnh Thừa Thiên Huế;
- Đại diện ĐoànThanh niên;
- BTK Hội sinh viên;
- CLB Giọt Hồng;
- Học viên tham gia khóa tập huấn.
Giảng đường D5,10Chủ tịch
Hội sinhviên
08:00 (Cả ngày)Tập huấn công tác Tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo (Đợt 3)Thành viên Hội đồng Tự đánh giá, Ban thư ký thuộc 02 Khoa: Lâm nghiệp và Khuyến nông & Phát triển nông thônPhòng họp
Số 03
Ban Tổ chức
Khóa tập huấn
08:00Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Võ Văn Hưng, chuyên ngành Lâm sinhHội đồng theo quyết định, Khách mời, Phòng ĐTSĐH, NCS Võ Văn Hưng, người quan tâmPhòng họp số 02Chủ tịch hội đồng
13:00Tham gia giải bóng chuyền truyền thống Hội CCB ĐHH và giao lưu ôn lại truyền thống quân đội nhân Kỷ niệm 28 năm thành lập hội và ngày thành lập QĐNDVNToàn thể hội viên và khách mờiNhà thi đấu, khoa Giáo dục thể chấtBan tổ chức
Chủ Nhật
17.12.2017
07:30
&
13:30
Sinh hoạt công dân đợt 2Sinh viên các Khóa từ năm 2 đến kế cuốiNhà Đa chức năngPhòng CTSV
07:30
&
13:30
Tập huấn "Hiến máu tình nguyện và Kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu”- Cán bộ tập huấn Hộichữ thập đỏTỉnh Thừa Thiên Huế;
- Đại diện ĐoànThanh niên;
- BTK Hội sinh viên;
- CLB Giọt Hồng;
- Học viên tham gia khóa tập huấn.
Giảng đường D5,10Chủ tịch
 Hội sinh viên
08:00 (Cả ngày)Tập huấn công tác Tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo (Đợt 3)Thành viên Hội đồng Tự đánh giá, Ban thư ký thuộc 02 Khoa: Lâm nghiệp và Khuyến nông & Phát triển nông thônPhòng họp
Số 03
Ban Tổ chức
 Khóa tập huấn
13:00Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Nông Lâm đi viếng nghĩa trang thành phố HuếToàn thể hội viên và khách mờiNghĩa trang
TP Huế
Chủ tịch Hội CCB
15:00
-
16:30
Giao lưu bóng chuyền giữa Công đoàn và Hội Cựu chiến binh nhân Kỷ niệm 28 năm thành lập hội và ngày thành lập QĐNDVN- Công đoàn trường;
- Hội Cựu chiến binh trường.
Nhà thi đấu thể thao trườngChủ tịch Hội CCB