LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN
Từ ngày: 11-09-2017 đến ngày 17-09-2017
Thứ/ NgàyThời
gian
Nội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ Hai
11.9.2017
07:00Kiểm tra, nhắc nhở tác phong đến trường của Đoàn viên, sinh viên- BCH Đoàn, Hội;
- BCH các Liên chi đoàn;
- Đội Văn minh học đường.
-Cổng trường
- Giảng đường (giờ ra chơi)
Đoàn TN –
 Hội sinh viên
07:30
-
09:00
Hội ý Ban giám hiệu và Thường vụ Đảng ủy- Ban giám hiệu;
- Thường vụ Đảng ủy.
Phòng họp
số 01
Bí thư Đảng ủy
Hiệu trưởng
Lê Văn An
09:00Họp Đảng ủyNhư quy địnhPhòng họp
số 01
Bí thư Đảng ủy
Lê Văn An
14:00Đại hội Chi bộ Khoa TNĐ&MTNN nhiệm kỳ 2017-2020- Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Toàn thể Đảng viên Chi bộ.
Văn phòng KhoaBí thư Chi bộ
Khoa TNĐ&MTNN
14:00Họp các thành viên Chương trình VLIR-NETWORK* Trường ĐHNL:
- Trưởng, Phó các Khoa: Thuỷ sản, Cơ khí Công nghệ.
Phòng họp I.7, số 04
Lê Lợi
Giám đốc
Đại học Huế
14:00

15:30
Gặp và làm việc với trường ĐH Heng Samrin Thbongkhmum, Campuchia- Hiệu trưởng  PGS. TS Lê Văn An;
- Các phòng: KHCN&HTQT, ĐT SĐH;
- Đại diện BCN các khoa: CNTY, CKCN, Nông học, KN&PTNT, TNĐ&MTNN;
- Đoàn khách .
Phòng họp
Số 03
Hiệu trưởng
Lê Văn An
15:30Họp Ban tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018Theo Quyết định số 1018/QĐ-ĐHNL ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởngPhòng họp
 số 01
Hiệu trưởng
Lê Văn An
15:30 – 16:30Đoàn trường ĐH Heng Samrin Thbongkhmum thăm phòng thí nghiệm các khoa
(15h30: khoa CNTY,
15h50: khoa CKCN,
16h10: khoa Nông học)
- Phòng KHCN-HTQT;
- Cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm các khoa;
- Đoàn khách .
Phòng thí nghiệm các khoaCán bộ phụ trách phòng thí nghiệm
các khoa
17:30Triển khai hoạt động Đoàn – Hội đầu năm học cho  khóa 51- Đoàn thanh niên, Hội sinh viên;
- Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn Khóa 51.
Phòng họp
số 03
Đoàn TN – Hội SV
Thứ Ba
12.9.2017
08:00Xét công nhận tốt nghiệp chính quy đợt 1 năm học 2017- 2018- Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng ĐTĐH, CTSV, KHTC và cán bộ quản lý điểm Phòng ĐTĐH.
Phòng họp
số 01
Hiệu trưởng
Lê Văn An
08:00 – 11:00Đoàn trường ĐH Heng Samrin Thbongkhmum thăm Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Chăn nuôi (Xã Thủy An – Thành phố Huế)- Phòng KHCN-HTQT;
- Cán bộ Trung tâm;
- Đoàn khách.
Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Chăn nuôiCán bộ Trung tâm
13:30Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với các chi ủy chị bộ:
-13h 30: BTV làm việc với chi ủy CB khoa Thủy sản.
-14h: BTV làm việc với chi ủy CB khoa Nông học.
-14h 30: BTV làm việc với chi ủy chi bộ khoa KN và PTNT.
-15h: BTV làm việc với chi ủy chi bộ khoa Lâm nghiệp.
-15h 30: BTV làm việc với chi ủy chi bộ Công tác sinh viên.
-16h: BTV làm việc với Bí thư chi bộ phòng Đào tạo sau Đại học.
-16h 30: BTV làm việc với chi ủy chi bộ khoa Cơ bản.
-17h: BTV làm việc với Bí thư chi bộ phòng KHTC.
-17h 30: BTV làm việc với Chi ủy chi bộ khoa CNTY.
- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Chi ủy các Chi bộ.
Phòng họp
 số 01
Phó Bí thư
Thường trực Đảng ủy
Đinh Vương Hùng
14:00
-
17:00
Đoàn trường ĐH Heng Samrin Thbongkhmum thăm Trung tâm Thực hành Lâm nghiệp Hương Vân (Phường Hương Vân - Thị xã Hương Trà)- Phòng KHCN-HTQT;
- Cán bộ Trung tâm;
- Đoàn khách.
Trung tâm Thực hành Lâm nghiệp Hương VânCán bộ Trung tâm
14:00
-
14:45
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH “Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm từ lá cây chùm ngây (Moringa)”, Mã số: DHH2016-02-84 do TS. Nguyễn Văn Huế làm chủ nhiệm- Theo Quyết định;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- Đại diện Ban chủ nhiệm khoa có đề tài được kiểm tra.
Phòng họp
Số 03
Phó Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
14:45
-
15:30
 
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH “Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy,tách chiết và xác định cấu trúc của exopolysaccharide từ một số chủng Lactobacillus plantarum”, Mã số: DHH2016-02-78 do ThS. Trần Bảo Khánh làm chủ nhiệm- Theo Quyết định;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- Đại diện Ban chủ nhiệm khoa có đề tài được kiểm tra.
Phòng họp
Số 03
Phó Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
Thứ Tư
13.9.2017
08:00Đảng ủy Đại học Huế  kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện, kết quả sau một năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/ĐU, ngày 28/7/2016 của Đảng ủy Đại học Huế về công tác cán bộ Đại học Huế giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến 2030- Đoàn kiểm tra Đảng ủy Đại học Huế;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHNL;
- Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy trường;
- Trưởng ban tổ chức Đảng ủy trường;
- Phó trưởng Phòng TCHC (phụ trách công tác tổ chức nhân sự);
- Cán bộ Văn phòng Đảng ủy.
Phòng họp
 số 03
Đoàn kiểm tra
Đại học Huế
08:00Khen thưởng khuyến khích tài năng sinh viên năm học 2016 - 2017 và tuyên dương thủ khoa trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017* Các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc:
- Đại diện lãnh đạo các trường;
- Đại diện lãnh đạo Phòn Công tác sinh viên;
- Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên; 
- Sinh viên được tuyên dương, khen thưởng (theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế);
- Mỗi trường cử 20 sinh viên, mỗi khoa cử 10 sinh viên (là cán bộ lớp, cán bộ đoàn, cán bộ hội) đi tham dự.
Hội trường ĐHH, số 03 Lê LợiGiám đốc
Đại học Huế
14:00Họp BCH Công đoàn trường mở rộng- BCH Công đoàn trường;
- Chủ tịch Công đoàn bộ phận.
Phòng họp
 số 03
Chủ tịch Công đoàn
15:30Gặp nhóm tác giả cuốn sách “Kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ”- Ban giám hiệu (Thầy An, Thầy Long);
- Phòng KHCN&HTQT;
- Nhóm tác giả.
Phòng họp
 số 01
Hiệu trưởng
Lê Văn An
17:30Duyệt chương trình Văn nghệ Khai giảng năm học mới 2017 - 2018- Mời: Thầy Lê Thanh Bồn – Phó Hiệu trưởng;
- Đ/C Nguyễn Tiến Nhật – Phó Bí thư ĐTN;
- Đội văn nghệ.
Nhà Đa
chức năng
Đoàn Thanh niên
Thứ Năm
14.9.2017
08:00Họp tập thể lãnh đạo Đại học Huế thông qua danh sách giới thiệu quy hoạch cấp ủy và cán bộ quản lý Đại học Huế giai đoạn 2020-2026.Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế (Thầy An)Phòng họp I.2, số 04
Lê Lợi
Bí thư Đảng ủy
Giám đốc Đại học Huế
14:00
-
14:45
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH “Ước tính lượng khí Methane phát thải từ các hệ thống chăn nuôi bò thịt ở miền Trung Việt Nam”, Mã số: DHH2016-03-80 do TS. Đinh Văn Dũng làm chủ nhiệm- Theo Quyết định;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- Đại diện Ban chủ nhiệm khoa có đề tài được kiểm tra.
Phòng họp
Số  03
Phó Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
14:45
-
15:30
 
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH “Đánh giá thực trạng và hiệu quả chăn nuôi trâu nông hộ ở tỉnh Thừa Thiên Huế”, Mã số: DHH2016-02-75 do TS. Dương Thanh Hải làm chủ nhiệm- Theo Quyết định;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- Đại diện Ban chủ nhiệm khoa có đề tài được kiểm tra.
Phòng họp
Số 03
Phó Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
15:00Gặp mặt CBVC khi nghỉ hưu- Ban giám hiệu;
- Chủ tịch HĐ trường - Trưởng phòng TCHC;
- Phó trưởng phòng TCHC phụ trách tổ chức nhân sự;
- Chủ tịch Công đoàn trường;
- CBVC nghỉ hưu (Thầy Nguyễn Hữu Hòa, Thầy Nguyễn Thanh Bình, Cô Nguyễn Thị Diệu).
Phòng họp
 số 01
Hiệu trưởng
Lê Văn An
15:30
-
16:15
 
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH “Nghiên cứu biến đổi bệnh lý niêm mạc ruột non của lợn con theo mẹ bị tiêu chảy do E.coli và mức độ phục hồi niêm mạc ruột sau điều trị”, Mã số: DHH2016-02-74 do TS. Vũ Văn Hải làm chủ nhiệm- Theo Quyết định;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- Đại diện Ban chủ nhiệm khoa có đề tài được kiểm tra.
Phòng họp
Số 03
Phó Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
Thứ Sáu
15.9.2017
08:00
-
09:00
Tiếp Giám đốc Đại học Okayama- Ban giám hiệu (Thầy An);
- Phòng KHCN&HTQT;
- Giáo viên giảng dạy chương trình Okayama – Huế;
- Cán bộ, giáo viên đã học ở Đại học Okayama đang công tác tại trường.
Phòng họp
 số 03
Hiệu trưởng
Lê Văn An
08:00
-
08:45
 Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH “Tổng hợp và biến tính vật liệu nano NaYF4”, Mã số: DHH2016-02-83 do ThS. Dương Văn Hậu làm chủ nhiệm- Theo Quyết định;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- Đại diện Ban chủ nhiệm khoa có đề tài được kiểm tra.
Phòng họp
Số 01
Phó Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
08:45
-
09:30
 
 Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHH “Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và xác định gen chịu hạn của tập đoàn giống lúa nhập nội tại Thừa Thiên Huế”, Mã số: DHH2016-02-76 do ThS. Trần Minh Quang làm chủ nhiệm- Theo Quyết định;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- Đại diện Ban chủ nhiệm khoa có đề tài được kiểm tra.
 
Phòng họp
Số 01
Phó Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
15:00Khai giảng Khóa 11 - Cao học quốc tế Okayama - Huế- Ban giám hiệu (Thầy An);
- Thầy Nguyễn Hữu Văn – Khoa CNTY;
- Các giáo viên giảng dạy chương trình Okayama;
- Học viên khóa 11;
- Khách mời.
Hội trường
ĐHH
số 04, Lê Lợi
Ban tổ chức
Thứ Bảy
16.9.2017
07:30Khai giảng năm học mới 2017– 2018- Đại biểu mời;
- Đảng ủy; Ban giám hiệu;
- Trưởng phó các đơn vị;
- Cố vấn học tập, hướng dẫn học tập các lớp khóa 51; Trợ lý giáo vụ các khoa; Đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: Đoàn TN; Hội SV; Công đoàn; Hội CCB;
- Toàn thể sinh viên Khóa 51.
Quảng trường sinh viên, Trường Đại học Nông LâmHiệu trưởng
Lê Văn An
11:00Mời cơm Giám đốc Đại học Okayama và đoàn công tácTheo Giấy mờiHiệu trưởng
Lê Văn An
14:00Ngày hội Tân sinh viên Ngày hội CLB-Đội, Nhóm Năm 2017- Đại biểu mời (có giấy mời riêng);
- Các doanh nghiệp tài trợ;
- BCH Đoàn trường, BCH Hội sinh viên;
- BCH Liên chi đoàn, Chi đoàn;
- CLB, Đội nhóm;
- Toàn thể sinh viên trường.
Quảng trường sinh viênĐoàn TN – Hội SV
Chủ Nhật
17.9.2017
07:30
-
11:30
Tập huấn phương pháp học tập ở bậc đại học cho sinh viên Khóa 51- Ban HDHT khoa Cơ bản;
- Sinh viên Khóa 51.
Nhà Đa
chức năng
Trưởng ban HDHT
Khoa Cơ bản