LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN
Từ ngày: 07-08-2017 đến ngày 12-08-2017
Thứ/ NgàyThời
gian
Nội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ Hai
07.8.2017
08:00Hội đồng đánh giá chuyên đề cho nghiên cứu sinh Trần Minh Quang, chuyên ngành Khoa học cây trồng Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởngPhòng họp
Số 02
Chủ tịch Hội đồng
09:00Họp Ban chỉ đạo đón tiếp sinh viên Khóa 51Theo quyết định số 817/QĐ-ĐHNL ngày 3 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm.Phòng họp
Số 01
Hiệu trưởng
PGS.TS. Lê Văn An
 
14:00Hội đồng đánh giá tiến độ 6 tháng cho nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017, chuyên ngành Chăn nuôi Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởngPhòng họp
Số 02
Chủ tịch Hội đồng
Thứ Ba
8.8.2017
08:00Hội đồng đánh giá tiến độ 6 tháng cho nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017, chuyên ngành Khoa học cây trồngHội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởngPhòng họp
Số 02
Chủ tịch Hội đồng
08:00Họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Tổ giúp việc Hội đồngCác thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc theo Quyết định số: 777/QĐ-ĐHH ngày 25/7/2017 của Giám đốc Đại học HuếPhòng họp I.2, số 04 Lê LợiGiám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng
14:00Hội đồng đánh giá tiến độ 6 tháng cho nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017, chuyên ngành Khoa học cây trồngHội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởngPhòng họp
Số 02
Chủ tịch Hội đồng
Thứ Tư
9.8.2017
14:00Họp Tổng kết Tạp chí KHCN số 1, góp ý rút kinh nghiệm. Chuẩn bị xuất bản số 2- Hội đồng Biên tập, Ban Biên tập TC
- Thầy/ cô có giấy mời
Phòng họp
Số 03
Hiệu trưởng
Tổng biên tập
15:00Hội đồng đánh giá tiến độ 6 tháng cho nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017, chuyên ngành Lâm sinhHội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởngPhòng họp
Số 02
Chủ tịch Hội đồng
Thứ Năm
10.8.2017
08:00Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Lê Đức Thạo, chuyên ngành Chăn nuôiHội đồng theo quyết định;
Phòng ĐTSĐH;
Khách mời và Người quan tâm
Phòng họp ĐHH, số 4 Lê Lợi, Tp HuếChủ tịch Hội đồng
14:30Hội đồng đánh giá chuyên đề cho nghiên cứu sinh Đào Đức Hưởng, chuyên ngành Quản lý đất đaiHội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởngPhòng họp
Số 02
Chủ tịch Hội đồng
Thứ Sáu
11.8.2017
14:00Hội đồng đánh giá tiến độ 6 tháng cho nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017, chuyên ngành Quản lý đất đaiHội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởngPhòng họp
Số 02
Chủ tịch Hội đồng
Thứ Bảy
12.8.2017
15:00Hội đồng đánh giá tiến độ 6 tháng cho nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017, chuyên ngành Lâm sinhHội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởngPhòng họp
Số 02
Chủ tịch Hội đồng