LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN
Từ ngày: 15-05-2017 đến ngày 20-05-2017
Thứ/ NgàyThời
gian
Nội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ Hai
15.5.2017
17:00Họp Ban thường vụ  Đoàn trườngBan thường vụ Đoàn trường.Văn phòng đoànBí thư
Đoàn thanh niên
Thứ Ba
16.5.2017
08:00Làm việc với đoàn kiểm tra BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế- Ban giám hiệu (Thầy Bồn);
- Phòng TCHC (Thầy Hùng, Thầy Thành, đ/c Thủy, đ/c Đức);
- Phòng KHTC (đ/c Quý, đ/c Trang);
- Đoàn kiểm tra BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế.
Phòng họp số 02Phó Hiệu trưởng
Lê Thanh Bồn
08:00
-
09:30
Ủy ban kiểm tra công đoàn Trường kiểm tra Công đoàn bộ phận Khoa Nông học và Công đoàn bộ phận Khoa Lâm nghiệp- Đoàn kiểm tra khoa Nông học (đ/c Đỗ Minh Cường, đ/c Ngô Mậu Dũng);
- Công đoàn bộ phận khoa Nông học.
- Đoàn kiểm tra Khoa Lâm nghiệp (đ/c Nguyễn Tiến Long, đ/c Ngô Tùng Đức);
- Công đoàn bộ phận Khoa Lâm nghiệp.
Khoa Nông học,
Khoa Lâm nghiệp
Đoàn kiểm tra
09:30
-
11:00
Ủy ban kiểm tra công đoàn Trường kiểm tra Công đoàn bộ phận Khoa CKCN và Công đoàn bộ phận Khoa TNĐ&MTNN- Đoàn kiểm tra Khoa CKCN  (đ/c Đỗ Minh Cường, đ/c Ngô Mậu Dũng);
- Công đoàn bộ phận khoa CKCN.
- Đoàn kiểm tra Khoa TNĐ&MTNN (đ/c Nguyễn Tiến Long, đ/c Ngô Tùng Đức );
- Công đoàn bộ phận Khoa TNĐ&MTNN.
Khoa CKCN,
Khoa TNĐ&MTNN
Đoàn kiểm tra
14:00Họp bàn công nhận học phần tương đương TTS nước ngoài
  • Đại diện Ban giám hiệu (thầy Chương);
  • Đại diện lãnh đạo các phòng ĐTĐH, CTSV, KHCN&HTQT;
  •  Đại diện Ban chủ nhiệm các Khoa.
Phòng họp
Số 03
Phó Hiệu trưởng
Huỳnh Văn Chương
14:00
-
15:30
Ủy ban kiểm tra công đoàn Trường kiểm tra Công đoàn bộ phận Phòng CTSV- Đoàn kiểm tra (đ/c Nguyễn Tiến Long, đ/c Ngô Tùng Đức);
- Công đoàn bộ phận Phòng CTSV.
Phòng CTSVĐoàn kiểm tra
15:00Họp đoàn CBVC sắp nghỉ hưu đi tham quan- Chủ tịch Công đoàn trường;
- CBVC đi tham quan (theo TB ngày 05/5/2017 của Công đoàn trường)
- Đại diện Công ty Vietravel.
Phòng họp số 01Chủ tịch
Công đoàn trường
15:30
-
17:00
Ủy ban kiểm tra công đoàn Trường kiểm tra Công đoàn bộ phận Trung tâm TTTV và Công đoàn bộ phận Phòng KT&ĐBCLGD.- Đoàn kiểm tra Trung tâm TTTV  (đ/c Đỗ Minh Cường, đ/c Ngô Mậu Dũng);
- Công đoàn bộ phận Trung tâm TTTV.
- Đoàn kiểm tra Phòng KT&ĐBCLGD (đ/c Nguyễn Tiến Long, đ/c Ngô Tùng Đức );
- Công đoàn bộ phận Phòng KT&ĐBCLGD.
Trung tâm TTTV,
Phòng KT&ĐBCLGD
Đoàn kiểm tra
Thứ Tư
17.5.2017
08:00
-
09:30
Đảng ủy giám sát Chi bộ Trung tâm TTTV- Đoàn giám sát;
- Chi bộ Trung tâm TTTV.
Tại đơn vịTrưởng đoàn
giám sát
09:30
-
11:00
Đảng ủy kiểm tra Chi bộ Khoa TNĐ&MTNN- Đoàn kiểm tra;
- Chi ủy chi bộ Khoa TNĐ&MTNN.
Tại đơn vịTrưởng đoàn
Kiểm tra
13:30Tọa đàm kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5)* Các trường đại học thành viên:
- Thành phần theo Thông báo số 504/ĐHH-KHCNMT của Đại học Huế ngày 04/5/2017;
- Các đại biểu có giấy mời.
Hội trường ĐHH, số 03 Lê LợiGiám đốc
Đại học Huế
14:00
-
15:30
Ủy ban kiểm tra công đoàn Trường làm việc với  kế toán công đoàn và cán bộ Văn phòng công đoàn- UBKT (đ/c Đỗ Minh Cường, đ/c Ngô Mậu Dũng);
- Kế toán công đoàn, cán bộ Văn phòng công đoàn.
Văn phòng
Công đoàn
Đoàn kiểm tra
14:00
-
15:30
UBKT Đảng ủy kiểm tra Chi bộ Phòng TCHC- Đoàn kiểm tra;
- Chi ủy chi bộ Phòng TCHC.
Tại đơn vịTrưởng đoàn
Kiểm tra
17:30Họp Ban chấp hành Đoàn trường mở rộng- Mời PGS.TS. Huỳnh Văn Chương;
- BCH Đoàn trường;
- Đội trưởng/Chủ nhiệm CLB-Đội nhóm.
Phòng họp Số 02Bí thư
Đoàn thanh niên
Thứ Năm
18.5.2017
08:00Công ty Tân Lộc Phát phỏng vấn SV đã và sắp tốt nghiệp
  • Đại diện công ty TL Phát;
  • Đại diện phòng CTSV;
  • SV cuối khóa các ngành: KHCT, BVTV, NH, CNRHQ&CQ, KN&PTNT, LN và các SV quan tâm
Phòng họp
Số 04
Phòng CTSV
14:00Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ.
Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển chỉ thị phân tử phục vụ chọn tạo giống mướp thơm tại Việt Nam.
- Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 656/QĐ-BGDĐT, ngày 07/3/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
- Chủ nhiệm và các thành viên nhóm nghiên cứu;
- Đại diện Phòng KHCN-HTQT, Khoa Nông học Trường ĐHNL.
Phòng họp I.2, số 04 Lê LợiGiám đốc ĐH Huế, Chủ tịch HĐ
Thứ Sáu
19.5.2017
14:00Gặp mặt sinh viên lớp KN47-Quảng Bình nhận đề tài thực tập cuối khóa
14:00-15:00 phòng ĐTĐH gặp;
15:00-16:00 khoa KN&PTNT gặp.
- Trưởng phòng ĐTĐH;
- Ban chủ nhiệm khoa KN&PTNT;
- Giáo viên tham gia hướng dẫn sinh viên.
Phòng họp số 02Trưởng phòng ĐTĐH,
Trưởng khoa KN&PTNT
15:00Lễ Dâng hoa Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh- BCH Đoàn trường;
- BCH Hội sinh viên;
- Chi bộ Công tác sinh viên.
Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh
07 Lê Lợi, TP. Huế
Bí thư
Đoàn thanh niên
Thứ Bảy
20.5.2017
15:30Lễ Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp lớp QLR46-Bình Định- Đại diện Ban giám hiệu;
- Đại diện lãnh đạo phòng ĐTĐH, CTSV, KHTC;
- Đại diện lãnh đạo Khoa Lâm nghiệp.
tỉnh
Bình Định
Phó Hiệu trưởng
Lê Thanh Bồn