LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN
Từ ngày: 24-04-2017 đến ngày 28-04-2017
Thứ/ NgàyThời
gian
Nội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ Hai
24.4.2017
08:00Hội ý Ban giám hiệu + Thường vụ Đảng ủy- Ban giám hiệu;
- Thường vụ Đảng ủy.
Phòng họp
số 01
Bí thư Đảng ủy
Hiệu trưởng
Lê Văn An
15:00Tiếp đoàn khách Đan Mạch sang tìm hiểu về tuyển sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch- Ban giám hiệu  (Thầy An, Thầy Long, Thầy Chương);
- Phòng KHCN-HTQT;
- Phòng CTSV;
- Phòng ĐTĐH;
- Đoàn Đan Mạch.
Phòng họp
Số 01
Hiệu trưởng
Lê Văn An
Thứ Ba
25.4.2017
08:00Họp bàn về phát triển Tạp chí Khoa học và công nghệ Nông nghiệp - ĐHNL- Ban giám hiệu;
- Trưởng các Khoa chuyên môn;
- Phòng KHCN-HTQT,  ĐTSĐH, TCHC;
- Giám đốc hoặc PGĐ Trung tâm TTTV.
Phòng họp
Số 01
Hiệu trưởng
Lê Văn An
14:00Họp tập thể lãnh đạo Đại học HuếBan Thường vụ Đảng ủy Đại học HuếPhòng họp I.2, số 04 Lê LợiGiám đốc
Đại học Huế
17:00 
Họp Ban Thường vụ  ĐoànTrường
 
 
Ban thường vụ Đoàn trường
Văn phòng
Đoàn
Bí thư
Đoàn thanh niên
Thứ Tư
26.4.2017
14:00Hội đồng đánh giá chuyên đề NCS, chuyên ngành Lâm sinh, Khóa 2014Hội đồng theo quyết địnhPhòng họp
số 01
Chủ tịch Hội đồng
Thứ Năm
27.4.2017
08:00Họp Đảng ủyNhư quy địnhPhòng họp
Số 01
Bí thư Đảng ủy
Lê Văn An
14:00Báo cáo công tác quý 1/2017 của trung tâm PVSV&HTDN- Ban giám hiệu;
- Phòng CSVC;
- Phòng TCHC;
- Phòng KHTC;
- Trung tâm  PVSV&HTDN.
Phòng họp
Số 01
Hiệu trưởng
Lê Văn An
Thứ Sáu
28.4.2017
08:00Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác HSSV* Các trường đại học thành viên:
- Đại diện lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên và chuyên viên theo danh sách đã đăng ký của các đơn vị.
Hội trường ĐHH, số 03 Lê LợiLãnh đạo Ban
Công tác HSSV
08:00Hội nghị thông qua kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2017 – 2018- Ban giám hiệu;
- BCN các khoa, Trưởng bộ môn, Trợ lý giáo vụ khoa;
- Trưởng, Phó các phòng chức năng, Viện NCPT, Trung tâm TTTV, Tổ trưởng Tổ Thanh tra PC;
- Toàn thể cán bộ Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH.
Nhà Đa
chức năng
Hiệu trưởng
Lê Văn An
15:00 – 16:00Tiếp thị trưởng thành và chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Saijo và đoàn khách Nhật Bản sang thăm và làm việc- Ban giám hiệu (Thầy An, Thầy Long);
- Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa;
- Phòng KHCN-HTQT;
- Đoàn Nhật Bản.
Phòng họp
Số 01
Hiệu trưởng
Lê Văn An
16:30Báo cáo Công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2019 với Thường trực Đảng ủyTrường, Đoàn Đại học Huế.-Mời Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Trường ĐHNL;
-Mời Bí Thư, Phó Bí thư Đoàn Đại học Huế;
-Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường ĐHNL.
Phòng họp
số 01
Bí thư
Đoàn Thanh niên