LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN
Từ ngày: 17-04-2017 đến ngày 21-04-2017
Thứ/ NgàyThời
gian
Nội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ Hai
17.4.2017
07:30 – 11:30Tuyển dụng của công ty OLECO
  • Đại diện phòng CTSV;
  • Đại diện TT PVSV&HTDN;
  • Công ty ELECO;
  • Những SV có quan tâm.
Nhà Đa
Chức năng
Phòng CTSV
07:30Họp Hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ năm 2018Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHH, ngày 10/4/2017 của Giám đốc Đại học Huế
(PGS.TS Phùng Thăng Long).
Phòng họp I.2, số 04 Lê LợiGiám đốc ĐH Huế, Chủ tịch Hội đồng
Thứ Ba
18.4.2017
15:30Họp xét hết tập sự viên chức tuyển dụng chỉ tiêu năm 2015- Hiệu trưởng;
- Phòng TCHC (Thầy Hùng, Thầy Thành, cô Thủy);
- Thủ trưởng các đơn vị có viên chức trúng tuyển chỉ tiêu năm 2015.
Phòng họp
số 01
Hiệu trưởng
Lê Văn An
Thứ Tư
19.4.2017
08:00Họp BCH Công đoàn trường- BCH Công đoàn trường;
- Kế toán, Thủ quỹ Công đoàn.
Phòng họp
số 03
Chủ tịch
Công đoàn trường
08:00Xét duyệt hồ sơ dự tuyển NCS chuyên ngành Chăn nuôi theo chương trình liên kết MEKARN năm 2017- Ban giám hiệu (Thầy An, Thầy Chương);
- Phòng ĐTSĐH;
- Trưởng khoa và Phó khoa phụ trách đào tạo, Khoa CNTY.
Phòng họp
số 01
Hiệu trưởng
Lê Văn An
08:00Đại học Huế làm việc với Trường Đại học Ngoại ngữ về Đề án Ngoại ngữ 2020.- Ban chỉ đạo Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 của Đại học Huế (theo Quyết định số 14/QĐ-ĐHH ngày 11/01/2016 của Giám đốc Đại học Huế) (PGS.TS Lê Văn An)Phòng họp I.2, số 04 Lê LợiGiám đốc
Đại học Huế
17:30Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng.
(Từ 17h30-18h30: họp BTV,
Từ 18h30-19h30: họp BCH)
* Công đoàn các trường đại học thành viên:
- Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các CĐCS.
Phòng họp I.2, số 04 Lê LợiChủ tịch Công đoàn Đại học Huế
Thứ Năm
20.4.2017
07:30 – 16:00Tổ chức ngày Sách Việt Nam năm 2017Cán bộ, giáo viên, sinh viên trong trường và những người quan tâmTiền sãnh và kho Mở T1, T2, Trung tâm TTTVTrung tâm TTTV
08:00Gặp mặt sinh viên ĐH VLVH lớp CN47  - Bình Định nhận đề tài thực tập cuối khóa.
(08:00 – 09:00 Phòng ĐTĐH gặp mặt;
09:00 – 10:00 Khoa CNTY gặp mặt).
- Trưởng phòng ĐTĐH;
- BCN Khoa CNTY;
- Giáo viên hướng dẫn theo QĐ số 296/QĐ-ĐHNL ngày 27/3/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL.
Phòng họp
số 02
Trưởng phòng ĐTĐH;
Trưởng khoa CNTY
08:00Thông qua chương trình đào tạo cập nhật (lần 2)- Hội đồng Khoa học – Đào tạo trường;
- Ban chỉ đạo cập nhật CTĐT (theo QĐ số 1016/QĐ-ĐHNL ngày 11/11/2016);
- Trưởng và Phó phòng ĐTĐH.
Phòng họp
số 03
Chủ tịch HĐ
Hiệu trưởng
Lê Văn An
Thứ Sáu
21.4.2017
14:00Hội đồng đánh giá chuyên đề NCS, chuyên ngành Lâm sinh, Khóa 2014Hội đồng theo quyết địnhPhòng họp
số 01
Chủ tịch Hội đồng