LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN
Từ ngày: 04-03-2017 đến ngày 08-03-2017
Thứ/ NgàyThời
gian
Nội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ Hai
06.03.2017
08:00 – 11:00Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016 – Tiểu ban BM Chăn nuôi chuyên khoa, Khoa CNTYTiểu ban BM Chăn nuôi chuyên khoa theo quyết định số 150/QĐ-ĐHNL ngày 28/02/2017 của Hiệu trưởngPhòng họp
Số 02
Trưởng tiểu ban
10:00Họp hội đồng tuyển sinh cao học và nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 của nhà trường.Hội đồng theo quyết định
(Nếu cấp Trưởng vắng, cấp phó đi thay).
Phòng họp
Số 01
Phó Chủ tịch HĐ
14:00Lễ Bổ nhiệm Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.* Các trường đại học thành viên :
- Đại diện Ban Giám hiệu (Thầy Chương).
Phân hiệu ĐHH tại Quảng TrịGiám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
14:00 – 15:00Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016 – Tiểu ban BM Thú y học lâm sàng, Khoa CNTYTiểu ban BM Thú y học lâm sàng theo quyết định số 150/QĐ-ĐHNL ngày 28/02/2017 của Hiệu trưởngPhòng họp
Số 02
Trưởng tiểu ban
15:00 – 16:00Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016 – Tiểu ban BM Ký sinh truyền nhiễm, Khoa CNTYTiểu ban BM Ký sinh truyền nhiễm theo quyết định số 150/QĐ-ĐHNL ngày 28/02/2017 của Hiệu trưởngPhòng họp
Số 02
Trưởng tiểu ban
Thứ Ba
07.03.2017
08:00 – 09:00Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016 – Tiểu ban Khoa Lâm nghiệpTiểu ban Khoa Lâm nghiệp theo quyết định số 150/QĐ-ĐHNL ngày 28/02/2017 của Hiệu trưởngPhòng họp
Số 02
Trưởng tiểu ban
08:00Sơ kết công tác tổ chức thi học kỳ I năm học 2016 – 2017- Ban giám hiệu (Thầy Chương);
- Tổ giám sát thi (theo quyết định số 1181 ngày 23/12/2016);
- Đại diện Tổ Thanh tra pháp chế;
- Phó trưởng Khoa phụ trách đào tạo;
- Trưởng các phòng: ĐTĐH, CSVC, CTSV, KHTC;
- Cán bộ phụ trách lịch thi;
- Tổ trưởng tổ CNTT – Trung tâm TTTV.
Phòng họp
 số 03
Phó Hiệu trưởng
Huỳnh Văn Chương
09:00Đại học Huế kiểm tra hồ sơ tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017.- Đại học Huế;
-Ban giám hiệu (Thầy Chương);
-Phòng ĐTSĐH.
Phòng họp
Số 01
Phó Hiệu trưởng
Huỳnh Văn Chương
09:30 –
10:30
Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016 – Tiểu ban Khoa Thủy sảnTiểu ban Khoa Thủy sản theo quyết định số 150/QĐ-ĐHNL ngày 28/02/2017 của Hiệu trưởngPhòng TN
Khoa
Thủy sản
Trưởng tiểu ban
14:00Triển khai kế hoạch thực tập sinh tại ISRAEL năm 2017- Lãnh đạo phòng CTSV;
- Trung tâm PVSV-HTDN;
- Sinh viên trúng tuyển vòng 1;
- Sinh viên quan tâm.
Nhà Đa
chức năng
Phòng CTSV
14:00Chấm thi tốt nghiệp ĐH VLVH lớp LN46-Huế, KN46-Quảng BìnhTheo QĐ số 143, 145/QĐ-ĐHNL ngày 27/02/2017 của Hiệu trưởng ĐHNL.Phòng họp
số 02
Trưởng ban
chấm thi
14:00Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế mở rộng- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH;Phòng họp I.2, số 04 Lê LợiGiám đốc
Đại học Huế
15:30Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ VLVH, lớp NH46-Quảng Nam, QLR46 - Bình Định.- Theo Quyết định số 14/QĐ-ĐHNL ngày 03/01/2017 của Hiệu trưởng.Phòng họp
số 01
Phó Hiệu trưởng
Huỳnh Văn Chương
Thứ Tư
08.03.2017
13:30 –
16:30
Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016 – Tiểu ban Khoa KN&PTNTTiểu ban Khoa KN&PTNT theo quyết định số 150/QĐ-ĐHNL ngày 28/02/2017 của Hiệu trưởngPhòng họp
Số 02
Trưởng tiểu ban
14:45 - 15:30Làm việc với Trung tâm Giáo dục quốc phòng về lịch học GDQP cho khóa 51.- Trưởng phó phòng ĐTĐH, tổ trưởng tổ Kế hoạch;
- Đại diện lãnh đạo phòng KHTC, CTSV;
- Trung tâm Giáo dục quốc phòng.
Phòng họp
số 01
Trưởng phòng
Phòng ĐTĐH
Thứ Năm
09.03.2017
08:00 –
08:45
Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016 – Tiểu ban Phòng CTSVTiểu ban Phòng CTSV theo quyết định số 150/QĐ-ĐHNL ngày 28/02/2017 của Hiệu trưởngPhòng họp
Số 02
Trưởng tiểu ban
08:00
-
08:45
 
 Hội đồng tuyển chọn cá nhân thực hiện dự án sản xuất và thương mại hóa cấp trường năm 2017 “Sản xuất thử nghiệm giống cá rô đầu vuông tại Viện nghiên cứu phát triển thuộc trường Đại học Nông Lâm Huế”- Theo Quyết định;
- Cá nhân và nhóm thành viên dự án  tham gia đăng ký tuyển chọn chủ nhiệm;
 - CBGV quan tâm.
Phòng họp
Số 01
Phó Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
08:45
-
09:30
Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016 – Tiểu ban Phòng CSVCTiểu ban Phòng CSVC theo quyết định số 150/QĐ-ĐHNL ngày 28/02/2017 của Hiệu trưởngPhòng họp
Số 02
Trưởng tiểu ban
08:45
-
09:30
 
Hội đồng tuyển chọn cá nhân thực hiện dự án sản xuất và thương mại hóa cấp trường năm 2017 “Sản xuất một số loại nấm ăn và nấm dược liệu trồng trên nguyên liệu mùn cưa tại trường Đại học Nông lâm Huế”- Theo Quyết định;
- Cá nhân và nhóm thành viên dự án  tham gia đăng ký tuyển chọn chủ nhiệm;
 - CBGV quan tâm.
Phòng họp
Số 01
Phó Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
09:30
-
10:15
 
Hội đồng tuyển chọn cá nhân thực hiện dự án sản xuất và thương mại hóa cấp trường năm 2017 “Sản xuất và thương mại hóa sản phẩm trà hoa sen”- Theo Quyết định;
- Cá nhân và nhóm thành viên dự án  tham gia đăng ký tuyển chọn chủ nhiệm;
 - CBGV quan tâm.
Phòng họp
Số  01
Phó Hiệu trưởng
Phùng Thăng Long
09:30 –
11:00
Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016 – Tiểu ban Viện NCPTTiểu ban Viện NCPT theo quyết định số 150/QĐ-ĐHNL ngày 28/02/2017 của Hiệu trưởngPhòng họp
Số 02
Trưởng tiểu ban
13:30 –
17:30
Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016 – Tiểu ban Phòng KHCN&HTQTTiểu ban Phòng KHCN&HTQT theo quyết định số 150/QĐ-ĐHNL ngày 28/02/2017 của Hiệu trưởngPhòng họp
Số 02
Trưởng tiểu ban
14:00Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Xuân Kỳ, chuyên ngành Khoa học cây trồng, khóa 2013.- Hội đồng  theo Quyết định;
- Phòng ĐTSĐH;
- Đại biểu mời;
- Những người quan tâm.
Phòng họp
số 01
Chủ tịch HĐ
14:00Hội nghị Kế hoạch - Tài chính năm 2017* Các trường đại học thành viên:
- Hiệu trưởng (Hiệu trưởng vắng Hiệu phó đi thay);
- Trưởng các phòng : Kế hoạch Tài chính, Khoa học Công nghệ và HTQT, Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học;
- Kế toán trưởng (phụ trách kế toán);
Hội trường ĐHH, số 03 Lê LợiGiám đốc
Đại học Huế
Thứ Sáu
10.03.2017
07:30 –
11:30
Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016 – Tiểu ban Khoa Cơ bản, Ngạch Giảng viênTiểu ban Khoa Cơ bản theo quyết định số 150/QĐ-ĐHNL ngày 28/02/2017 của Hiệu trưởngPhòng họp
Số 02
Trưởng tiểu ban
13:00Ban coi thi tốt nghiệp ĐH hệ VLVH lớp NH46 - Quảng Nam (10-12/3/2017)Theo Quyết định của Hiệu Trưởng.Tỉnh
Quảng Nam
Trưởng ban coi thi
13:00
-
17:00
Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016 – Tiểu ban Khoa Cơ bản, Ngạch Nghiên cứu viênTiểu ban Khoa Cơ bản theo quyết định số 150/QĐ-ĐHNL ngày 28/02/2017 của Hiệu trưởngPhòng TN
Vật lý 1
Trưởng tiểu ban
18:00 
Khai mạc giải Bóng chuyền CBVC &LĐ Chào mừng 50 năm thành lập Trường Đại họcNôngLâm, Năm 2017
- Đại biểu mời;
- Ban giám hiệu;
- Ban tổ chức;
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị;
- Ban chấp hành Đoàn Trường;
- Ban thư ký Hội Sinh viên;
- Các đội bong tham dự;
- Cán bộ, viên chức, lao động và sinh viên quan tâm. – Các cơ quan thông tấn báo chí.
 
Nhà Thi Đấu Thể Thao trường
 
Phó Hiệu trưởng
Huỳnh Văn Chương
Thứ Bảy
11.03.2017
07:00Ban coi thi tốt nghiệp ĐH hệ VLVH lớp QLR46 - Bình Định (11-13/3/2017)- Theo Quyết định của Hiệu Trưởng.Tỉnh
Bình Định
Trưởng ban coi thi
08:00 
Khai mạc Giải Bóng đá truyền thống
Sinh viên Vietcombank CUP 2017 Chào mừng 50 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm
- Đại biểu mời;
- Đại diện Nhà tài trợ: Ngân HàngVietcombank;
- Ban tổ chức giải;
- Ban chấp hành Đoàn Trường;
- Ban thư ký Hội Sinh viên;
- Đại diện các Liên chi đoàn;
- Các đội bong tham dự;
- Các cơ quan thông tấn báo chí.
 
Sân bóng đá cỏ nhân tạo
 
Bí thư
Đoàn thanh niên
08:00 –
10:00
Thi môn kiến thức chung kỳ thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016- Ban coi thi theo quyết định số 121/QĐ-ĐHNL ngày 21/02/2017 của Hiệu trưởng;
- Toàn thể các ứng viên dự thi.
Nhà Đa
Chức năng
Trưởng ban coi thi
Chủ Nhật
12.03.2017
Cả ngàySinh hoạt lớp định kỳ tháng 3/2017- CVHT các lớp;
- Các lớp sinh viên toàn trường;
Giảng đườngPhòng CTSV