HUAFO
http://huaf.edu.vn/diendan/

ĐIỀU KIỆN GÌ ĐỂ ĐƯỢC VÀO ĐẢNG...?
http://huaf.edu.vn/diendan/viewtopic.php?f=106&t=2719
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Người gửi:  haduyen@_qld42 [ Thứ 4 29/07/09 10:59 ]
Tiêu đề bài viết:  ĐIỀU KIỆN GÌ ĐỂ ĐƯỢC VÀO ĐẢNG...?

EM MUỐN MÌNH LÀ ĐẢNG VIÊN, VẬY EM PHẢI ĐẠT ĐỦ ĐIỀU KIỆN GÌ ĐỂ CÓ THỂ LÀ ĐẢNG VIÊN?ĐỂ NẾU CÓ THỂ EM MUỐN VÀO ĐẢNG SƠM1

Người gửi:  irisboy102 [ Thứ 4 29/07/09 14:55 ]
Tiêu đề bài viết:  Re: ĐIỀU KIỆN GÌ ĐỂ ĐƯỢC VÀO ĐẢNG...?

A. Điều kiện kết nạp Đảng
Người có quốc tịch Việt Nam, có đủ mười tám tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng không vi phạm quy định của Trung ương, có trình độ văn hoá từ trung học cơ sở hay tương tương trở lên (trừ người dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa sẽ xem xét riêng), thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị của Đảng, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên; hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng, qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được quần chúng và nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xem xét để kết nạp vào Đảng.

B. Tiêu chuẩn kết nạp Đảng

B1. Tiêu chuẩn chung
- Có nguyện vọng, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.
- Có lập trường, quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, được tập thể tín nhiệm.
- Gương mẫu trong học tập, rèn luyện và công tác.
- Người vào Đảng phải tự nguyện viết đơn xin vào Đảng.
- Khai Lý lịch xin vào Đảng đầy đủ, trung thực, rõ ràng và không vi phạm các điều kiện do Trung ương quy định. Lý lịch xin vào Đảng phải được Chi uỷ thẩm tra xác minh, kết luận trước khi trình ra Hội nghị Chi bộ xét kết nạp Đảng.
- Phải có giấy chứng nhận học lớp “Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng”.

B2. Đối với sinh viên
1. Tiêu chuẩn được cử đi học lớp “Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng”
* Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh.
- Chấp hành tốt nội quy, quy chế của Nhà trường.
- Tích cực tham gia và đóng góp có hiệu quả vào các hoạt động của lớp, khoa, trường và của Đoàn TN, Hội SV.

* Về học tập :
- Gương mẫu đi đầu trong phong trào học tập và NCKH của lớp.
- Có ít nhất hai học kỳ là SV tiên tiến (có ĐTBHT ≥ 7,0 điểm).

2. Tiêu chuẩn xét kết nạp Đảng
* Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
+ Có nhận thức và động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.
+ Có lập trường, quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh được tập thể tín nhiệm.
+ Gương mẫu trong học tập, rèn luyện và công tác.
+ Chấp hành tốt nội quy, quy chế của Nhà trường.
+ Tích cực tham gia các hoạt động tập thể của lớp, khoa, trường của Đoàn TN và Hội SV. * Về học tập:
+ Gương mẫu đi đầu trong phong trào học tập và NCKH.
+ Có ít nhất bốn học kỳ liên tiếp gần nhất là SV tiên tiến (có điểm TBCHT ≥ 7,0)

Thời gian tiến hành xét kết nạp Đảng:
Các Đảng uỷ bộ phận, các Chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện các bước, các thủ tục xét duyệt kết nạp đảng viên mới và lập hồ sơ trình Đảng uỷ trường xét duyệt. Đảng uỷ tiến hành họp xét duyệt kết nạp đảng viên mới theo 4 đợt trong năm là: đợt 3/2; 19/5; 2/9; 20/11.

Nếu em đáp ứng được các tiêu chuẩn được cử đi học lớp "Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng" thì sẽ đựơc Chi đoàn, Liên chi, Chi bộ giới thiệu đi học lớp này. Trong thời gian là đối tượng cảm tình Đảng, nếu các em phấn đấu tốt theo đúng tiêu chuẩn xét kết nạp Đảng của Đảng uỷ qui định thì sẽ đựơc chi bộ giới thiệu đề nghị Đảng uỷ xét kết đảng.Chúc các em thành công.
em mới biết được chừng đó à

Người gửi:  irisboy102 [ Thứ 4 29/07/09 15:02 ]
Tiêu đề bài viết:  Re: ĐIỀU KIỆN GÌ ĐỂ ĐƯỢC VÀO ĐẢNG...?

Nếu theo cái điều kiện này thì năm 3 hoặc năm 4 bạn mới được vào đảng.

Bạn đang xem trang 1 / 1 trang Thời gian được tính theo giờ UTC + 8:45 Giờ
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/